Annonse

– Trepartssamarbeid bare når det passer

Det skriver YS på sine hjemmesider.

Det blir lagt merke til på alle nivåer, sentralt og lokalt, når regjeringssjefen sier at trepartssamarbeidet er viktig, men viser så tydelig at det bare gjelder bare når det passer dem, sa Arnesen på YS Stat-konferansen.

– Partene lokalt blir påvirket av dette. Det handler om å bygge tillit. Statsrådens ønske om å gi partene større handlingsrom lokalt, med støtte fra oss sentralt, blir vanskelig å få igjennom om siden dette innebærer en økt bruk av styringsrett, på bekostning av den enkeltes medvirkning eller den formelle medbestemmelsen nedfelt i hovedavtalen, understreket Arnesen.

Arnesen bekymret seg også for den synkende organisasjonsgraden. Han viste til YS sitt arbeidslivsbarometer, som viser at andelen uorganiserte som kan tenke seg å bli medlem i en fagforening, synker. Andelen medlemmer som kan tenke seg å bli tillitsvalgte faller også dramatisk. 

På talerlisten sto blant andre statsråd Jan Tore Sanner, riksrevisor Per Kristian Foss, tidligere Høyrepolitiker Kåre Willoch og tidligere LO-leder Yngve Hågensen. 

Annonse
Annonse