Annonse

Ap-byråd dropper rapportering

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), fjerner to tredjedeler av alle rapporteringspunktene for barnehagene i hovedstaden. Det betyr 8.000 færre rapporter å skrive for Oslos drøyt 780 barnehager. Det er en nedgang på 23 rapporter per barnehage.

– Det brukes altfor mye tid på unødvendig og unyttig rapportering i barnehagene våre. Det forrige byrådet innførte ukritisk stadig nye rapporteringskrav uten samtidig å vurdere om noe burde fjernes, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen. Hun akter å redusere rapporteringen enda mer og har gitt bydelene beskjed om å vurdere om de kan droppe noen av rapportene de ber barnehagene om å sende inn.

8,3 dagsverk

En Fafo-undersøkelse som ble gjennomført blant 1.000 barnehagestyrere i private og kommunale barnehager i alle landets kommuner i fjor, viser at barnehagestyrerne bruker 8,3 dagsverk per måned på ulike former for rapportering og dokumentasjon. Tellevik Dahl vil at lederne i barnehagen skal bruke mindre tid på administrasjon og har mer kontakt med barna. Hun mener lederne i barnehagen må vises tillit framfor å pøse på med stadig mer kontroll og rapportering.

God kvalitet i barnehagen sikrer en ikke minst med motiverte ansatte. Ansatte lar seg ikke motivere av skjerpet målstyring for hva de skal oppnå i forhold til barn.

Høyre er skeptiske til kuttet i rapporteringsplikten. De mener rapportering er nødvendig for å sikre at barnehagetilbudet er av høy kvalitet. De frykter at man svekker arbeidet med å redusere kvalitetsforskjellene mellom barnehagene i Oslo ved å nedbygge rapporteringen.

Høyre har planer om å fastsette læringsmål for barnehagene. Med mål følger det rapportering slik at en kan vite om målene nås. Det er imidlertid ikke gitt at en oppnår høyere kvalitet av å måle mer. Det går mye tid med til rapportering. Og barnehager konkurrerer i særdeles liten grad med hverandre om å være best. Det er selvsagt motiverende for ansatte å oppnå gode resultater, men de fleste ansatte er ikke opptatt av sammenlikne seg med andre. De er opptatt av å gjøre jobben sin.

Motiverte ansatte

God kvalitet i barnehagen sikrer en ikke minst med motiverte ansatte. Ansatte lar seg ikke motivere av skjerpet målstyring for hva de skal oppnå i forhold til barn. Fagpersonen i barnehagen vet hva barn trenger. Det beste er at ledelsen og ansatte blir vist tillit og at de får mest mulig tid til å være sammen med barna.

Ved å kutte rapporteringen viser Tone Tellevik Dahl vei for å forenkle offentlig sektor. Utfordringen er å gi mer tid til hovedoppgaven og bruke mindre tid på administrasjon. Det oppnår en ved å bruke øks mot det rapporteringsveldet som har vokst fram de siste tiårene og gi fagfolk tillit. Høyre bør støtte Tellevik Dahl og passe seg for ikke å havne i bakleksa når det gjelder å forenkle og forbedre offentlig sektor.

Annonse
Annonse