Annonse
Foto: NTB Scanpix

Rekordår for fjellreven i 2015

– Ingenting er bedre for fjellrevbestandene enn flere gode år på rad, slik vi har hatt de tre siste årene. Det er med glede vi ser at avlsprogrammet bidrar til god bestandsutvikling i mange områder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Hun sier det viser tegn på at man er i ferd med å lykkes i å reetablere fjellreven i norsk natur.

Fjellreven er ansett som en av de artene som er mest sårbare for klimaendringer, og er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr. Fjellrev er fortsatt oppført som kritisk truet på den norske rødlista, ifølge NINA.

For å gjøre noe med tilstanden for fjellreven satte miljømyndighetene i 2003 i gang et program og opprettet en avlsstasjon. Siden 2005 er 301 fjellrev satt ut i naturen. Overvåkingsrapporten for 2015 viser at det i 2015 ble født 40 valpekull i norske fjellområder, og på svensk side ble det dokumentert 87 kull.

I Finnmark er det imidlertid fare for at fjellreven kan dø ut. NINA kaller situasjonen bekymringsfull, og skriver i rapporten at det er nødvendig med ekstra tiltak for å sikre overlevelse av fjellreven i nord. 

 

Annonse
Annonse