Annonse
Foto: NTB-scanpix.

Ingen snarveier​Norge trenger flere teknologer

I et innlegg i Dagens Perspektiv 30. januar hevder Anna Kirah at «samfunnsvitere og humanister» kan erstatte teknologer. Både denne og hennes opprinnelige påstand om at det er for mange teknologer i teknologibransjen er feil.

Nytenking og tverrfaglighet er helt avgjørende, men: Uten teknologer, ingen teknologinæring. Sammenlignet med andre land, sakker Norge akterut i utdanning både på IKT-utdanning spesielt og innen teknisk fag generelt.

Kirah begynner sitt innlegg med å erklære at hun er sjokkert og at «svaret til Haugli viser hvor redd man kan bli for det som er annerledes». Deretter følger en rekke påstander om manglende forståelse, middelmådighet og vanetenking. I etterlysningen av velvilje og forståelse for sitt budskap, utviser hun selv liten velvilje og gir en debatt om fag merkelappen «trumpsk».

Jeg deler Kirahs entusiasme for mangfold og tverrfaglighet. Teknologinæringen består heldigvis av mennesker med ulik kompetanse. Designere, antropologer, sosiologer, jurister og andre er avgjørende både for utvikling av gode løsninger og av et livskraftig norsk næringsliv. Å forstå brukeren, problemet som skal løses, kontekst og samfunn er minst like viktig som å forstå teknologien i seg selv.

«Haugli viser med bekymring til en rapport som sier at mot 2030 vil én av fire IKT-stillinger komme til å bli ubesatt. Hallo, jeg har en løsning! Hva om noen av disse fylles med samfunnsvitere eller humanister?» skriver Kirah.

OECD har i en rekke undersøkelser påpekt at Norge ligger i bunnsjiktet i andel av nyutdannede som velger teknologi. Rapporten jeg viste til i intervjuet med Dagens Perspektiv ble utarbeidet av DAMVAD og Samfunnsøkonomisk Analyse i 2014. Den viser at Norge styrer mot kritisk kompetansemangel innen IKT. Mangelen på folk som virkelig kan teknologi – spesialister – truer utviklingen av en bærekraftig og robust norsk IT-næring.

Det er alvorlig for næringen, men problemet er større: Underdekningen vil ramme alle samfunnssektorer. Alle deler av næringslivet, norske kommuner, fylkeskommuner og hele statlig sektor bør uroe seg for bildet som tegnes. Om få år vil store og små virksomheter – offentlige og private – streve med å få tak i IKT-spesialister som kan utvikle og ta nødvendige verktøy i bruk. Vi kan like eller mislike slike undersøkelser, men det finnes ingen snarveier.

Skal Norge være en ledende teknologinasjon fremover, trenger vi flere som virkelig kan teknologi. Det er viktig med tverrfaglighet, støttefunksjoner, kundeinnsikt, breddekompetanse og mangfold. Og ja, IT-næringen trenger samfunnsvitere, men en samfunnsviter kan ikke uten videre gjøre jobben som programmerer.

Det er direkte feil at det er for mange teknologer i Norge. Og det er farlig om ungdom som skal velge utdanning og politikere tror det er hipp som happ hva som læres på skolen. 

Håkon Haugli

SYNSPUNKT. Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Annonse

Håkon Haugli

SYNSPUNKT. Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Annonse