Annonse
Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache reagerer når banken legger frem sin rapport om finansiell stabilitet i 2021, i Oslo Norge 9. Foto: REUTERS/Victoria Klesty
Synspunkt

Stoltenberg som forsvarsminister?

Arne Selvik er forfatter og lederutvikler emeritus.

REPLIKK: Norge er et lite land. Vi trenger både ambassadører og sleggekastere. Dette var et dilemma i rekruttering av ledere som litteraten Brigt Jensen skrev om for snart førti år siden. Under overskriften Lederen – en myte? referer han en historie om forfatteren Jorge Luis Borge om hvem som tenker frem et menneske. Hvis det nå er slik at jeg tenker ham, hvem tenker så meg?

Media har vært fulle av mennesker som tenker frem ledere i det siste. Nyhetsbildet har også vært preget av forholdet mellom Russland og Ukraina, med NATO og USA som hjelpere. Mitt bidrag er enkelt: For å unngå et fall i anseelse og legitimitet hos våre makthavere, bør Jens Stoltenberg raskest mulig utnevnes som forsvarsminister i Norge og Ida Wolden Bache kan bli sjef for Norges Bank. Begge får jobbe med det de er best til, og vi løser det lille lands dilemma.

 

Annonse
Annonse