Annonse
Foto: iStock/Georgijevic
Lønnstabuet

Få snakker med kollegaen om hva de tjener

Det viser en undersøkelse Klarna har foretatt blant mer enn 2000 nordmenn. 

Mens 48 prosent vet hva partneren tjener og har vært åpne om dette, snakker bare 29 prosent åpent om lønnen sin med kollegaer.

– I store deler av arbeidslivet blir lønn sett på som en privatsak. Man snakker ikke om lønn. Det skyldes nok delvis ideen om det norske likhetsidealet, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad i en pressemelding.

Samtidig viser flere rapporter at mer transparens rundt lønn kan føre til reduksjon i lønnsgap, større engasjement på arbeidsplassen og en forenklet prosess ved ansettelser, både for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier professoren i atferdsvitenskap.

Vet du hva partneren din tjener?

Under halvparten av alle nordmenn vet hva deres egen partner får i lønn. Omtrent like få synes det er komfortabelt å prate om økonomien sin med egen familie.

– Det er helt åpenbart at i mange familier og forhold er økonomi og egen lønn noe man ikke snakker om. Spesielt blant de mellom 18-38 år er det færre som prater åpent om hva de tjener med sin partner enn det er blant dem over 45 år, sier Elvestad.

Ifølge professor i atferdsvitenskap ved institutt for Teknologi ved Høyskolen Kristiania, Asle Fagerstrøm, kan hemmeligholdet av lønn overfor egen partner skyldes at nordmenn generelt har god økonomi og at lønn derfor ikke blir et viktig tema i parforholdet.

– Samtidig blir nok ikke lønn oppfattet som det mest «sexy» man prater om i et parforhold. I tilfeller hvor det er lønnsforskjeller mellom partene kan dette også muligens være et vanskelig tema som blir utelatt i den daglige samtalen, sier Fagerstrøm.

Verst i Storbritannia

Undersøkelsen er grunnlaget for den global Klarna-rapporten, «Money management in a new age» som ble offentliggjort i dag.

Her kartlegges det hvordan forskjellige nasjonaliteter tenker rundt egen økonomi. I tillegg til i Norge er den gjennomført i en rekke andre vesteuropeiske land, USA og Australia.

Norge er, foruten Storbritannia, det landet hvor færrest er åpen om hvor mye de tjener overfor sin partner.

Ifølge Klarnas markedsdirektør viser også undersøkelsen at vi nordmenn ikke er så åpne om egen økonomi og lønn som mange tror.

– Selv om mange av de spurte gir uttrykk for at det er viktig å prate åpent om økonomi og lønn for å unngå at det blir et tabuområde, er det i praksis ikke så mange som gjør det, sier Klarnas markedsdirektør.

De yngste er mer åpne for å prate om økonomi

Bare knappe 6 prosent av de spurte i undersøkelsen gir uttrykk for at egen økonomi er helt privat, og at den ikke deles med noen. 52 av de spurte er komfortable å prate åpent om sin egen økonomi med sin egen familie.

– Tendensen er imidlertid klar. Selv om de yngste er mer skeptiske til å prate om egen lønn, er de mer åpne for å diskutere økonomi generelt. Men lønn er de mindre villige til å være åpne om, sier Elvestad.

Annonse
Annonse