Annonse
Foto:  Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kraftig reduserte forventninger til lønnsveksten

Aller mest pessimistisk er forventningene til økonomiekspertene, viser Norges Banks forventningsundersøkelse for andre kvartal. De halverer sine anslag fra første kvartal og tror nå at lønnsveksten i samfunnet blir 1,5 prosent i år.

Partene i arbeidslivet melder om en forventet årslønnsvekst på 2 prosent, ned 1,2 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. Arbeidstakerne er litt mer optimistiske enn arbeidsgiverne, med forventninger om henholdsvis 2,1 og 1,8 prosent lønnsvekst i år.

Næringslivslederne har svakest forventninger til utviklingen og tror lønnsveksten i egen bedrift vil bli 1,6 prosent. Det er 1,4 prosentpoeng lavere enn anslagene i første kvartal.

Hvis forventningene innfris, kommer de aller fleste av oss til å ha litt mindre å rutte med når året er omme enn vi hadde da det startet. Deltakerne i undersøkelsen melder nemlig om forventninger om en prisstigning på mellom 2,1 og 2,5 prosent.

Den årlige reallønnsutviklingen regnes som differansen mellom lønnsvekst og prisstigningen målt gjennom konsumprisindeksen. Hvis differansen er negativ – at lønnsveksten i prosent er lavere enn prisstigningen – betyr det at du får redusert kjøpekraft, eller reallønn.

 

Annonse
Annonse