Annonse
Serviceteknikere i Coca-Cola har fått medhold i søksmålet mot arbeidsgiveren om reisetid er arbeidstid.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix      
Anke fra Coca-Cola forkastet

Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast

De 18 serviceteknikerne gikk til sak mot Coca-Cola i 2014 fordi de ble pålagt å reise opptil én time til og fra kundene.

Eidsivating lagmannsrett ga teknikerne medhold i at denne tiden skal regnes som arbeidstid, melder FriFagbevegelse.

Servicearbeiderne har imidlertid ikke rett til betaling for denne tiden, fordi partene ikke hadde inngått lønnsavtale for reisetiden, avgjorde lagmannsretten.

LO og Norsk nytelsesmiddelarbeiderforbund vil nå vurdere å bringe dette spørsmålet inn for Arbeidsretten.

Annonse
Annonse