Annonse
Regjeringen må umiddelbart følge opp den siste koronainnstrammingen med bedre kompensasjon og nye tiltak for reiselivet, krever direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

NHO krever mer kompensasjon til reiselivet

– Vi har forståelse for behovet for smitteverntiltak, men konsekvensen er at uforutsette kostnader igjen veltes over på reiselivsbedriftene. Når staten innfører så inngripende tiltak over natten, må også staten ta en større del av kostnadene, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding.

I tillegg til kompensasjonsordningen mener NHO at staten må dekke arbeidsgivers lønnspliktperiode og forlenge permitteringsperioden.

– Urimelig

Krohn Devold peker på at de nye tiltakene vil treffe hele reiselivet, men spesielt en allerede hardt rammet serverings- og overnattingsbransje. Skjenkestopp betyr i praksis nedstenging av veldig mange bedrifter, framholder hun.

– Primært burde det ha kommet en lovendring som reduserer arbeidsgivers lønnspliktperiode fra ti til to dager, i slike tilfeller. Det er urimelig at bedrifter som må permittere etter myndighetenes tiltak, blir sittende igjen med så store lønnskostnader, sier NHO-direktøren

Men dette vil ta tid, erkjenner hun.

– Derfor vil en raskere løsning være å regne arbeidsgivers lønnspliktperiode som en fast kostnad og dermed innlemme den i kompensasjonsordningen, sier Krohn Devold.

Fem tiltak

Hun vil ha disse fem strakstiltakene på plass:

  • At kompensasjonsordningen forlenges så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall fram til sommeren.

  • At kompensasjonsordningen omfatter flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.

  • At arbeidsgivers lønnspliktperiode må reduseres fra ti til to dager. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.

  • At permitteringsperioden må forlenges utover 52 uker, i alle fall fram til sommeren.

  • At lønnstilskuddsordningen forbedres.

Annonse
Annonse