Annonse
Clarion Hotel The Hub ansetter Maiken Fransisca Olsen som CSR & Sustainable Business Lead for å styrke arbeidet med bærekraft.  Foto: Clarion Hotel The Hub
Karrieresteg

The Hub ansetter bærekraftssjef

Lederrollen går ut på å ha ansvar for bedriftens bærekrafts- og samfunnsansvar. Maiken Fransisca Olsen vil sørge for at de nesten 400 ansatte på hotellet gjør sitt ytterste for å nå de bærekraftsmålene hotellet har satt.

– Noe av det jeg synes er mest spennende med Nordic Choice Hotels er det sterke fokuset på menneskelige ressurser. Mange av de positive miljøbesparelsene vi som hotell kan gjennomføre drives i stor grad fram av ansatte. Når et hotell i tillegg er et komplekst system av svært ulike yrkesgrupper, tenker jeg at vi har mange viktige fokusområder vi kan ta tak i framover, sier Olsen i en pressemelding.

Hun har master i global samfunnsplanlegging og utviklingsledelse og bakgrunn fra både privat næringsliv og INGO- en styrke for å forstå hvordan profitt og bærekraft må samhandle.

I førersete

Som et av Skandinavias største hoteller er det ingen hemmelighet at Clarion Hotel The Hub sin virksomhet også har en betydelig miljøpåvirkning.

Hotellet jobber mot å bli en ledende aktør innen bærekraftig hotellstyring ved å integrere miljømål og samfunnsansvar på alle driftsnivåer.

Investering i bærekraftig praksis er avgjørende for å overleve fremtidig forretningsdrift, men enda viktigere er det å vise engasjement for nåværende generasjoner ved å handle nå.

– Når jeg vet hvilke endringer som må til, driver dette meg bare framover. Jeg har sterk tro på at grønt næringsliv bare vil vokse i årene som kommer. At hotellet velger å satse på dette området ved å ansette en egen leder for bærekraft viser at de tar de globale miljøutfordringene vi står overfor på alvor, sier Olsen og fortsetter:

– Jeg håper jeg kan være med på å motivere til felles handling. Dette er et arbeid som må integreres i driften, det er ikke en isolert jobb for en alene; vi vil leve opp til people, planet, profit.

Hotellet ønsker å kunne bidra til å øke engasjement blant medarbeiderne, redusere matsvinn, resirkulere alt avfall og øke fokus på biologisk mangfold.

– Det at vi tar miljømessige smarte valg, er også blitt en premiss for å bli valgt som hotell. Det forventes at vi er i førersetet, Eliin Kittelsen, Assisterende Direktør på Clarion Hotel The Hub.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse