Annonse
138425634_busin.jpg

Hvilken kompetanse trenger du neste år?

Innovasjonskonferansen 2009 i regi av Abelia, Norsk Industri og OLF, hvor både industrien, næringslivet, forsknings og skolemiljøer samles, ble besøkt av den nyutnevnte næringsminister Giske. Han stadfestet at høyere utdanning og forskning fortsatt er en sentral del av nærings- og kunnskapspolitikken til regjeringen - og "the key to the future"!

Soria Moria II har skapt nye forventninger til enda større satsning på kunnskap og statsbudsjettet for 2010 er et skritt i riktig retning. Det er derimot langt fra ord til handlingsbetingelser på det politiske nivået, og et realistisk handlings og implementeringsgrunnlag mangler.

Marked og Næringsliv

I tillegg ser vi at arbeids- og næringsliv langt fra er friskmeldt, og det er fremdeles tydelige tegn - både nasjonalt og internasjonalt - som signaliserer at markedene er "ute av intensiven - men fremdeles tungt medisinert" for å sitere sjefen på New York børsen, Scott Cutler. Lønnsveksten skal ned i 2010 og arbeidsledigheten opp forventes det. Slyngstad mener oljefondet får seg en real nedtur og de strategiske makroøkonomer mener det er større sjanse for et langvarig "dykk" igjen i 2010 enn oppgang og vekst! Det som er sikkert, er at usikkerheten vil dominere de globale markeder også i 2010.

Norsk privat økonomisk tsunami i vente?

Stoltenberg forsvarer skyhøyt forbruk på statsbudjettet for 2010 med hold i bruken av handlingsregelen, og den nye finansministeren varsler vesentlige innstramninger for 2011. Vi går nok spennende markedstider i møte de neste par årene, mens vi ser at resten av verden allerede varsler innstramninger i bruken av statlige støtte, mindre pustehjelp til økonomien og forsiktigere rentepolitikk med vekst og normalisering. Er det nå den virkelige krisen - ringvirkningene etter finanskrisen - for det private forbruket kommer?

Hva gjør du for å lære deg det du trenger til neste år i dag?

Arbeidsmarkedet går i lavere tempo. Omsetningen av arbeidstakere er lav, færre bytter arbeid og flere studerer. De som studerer, gjør det lenger. Vi som er i jobb; har vi stilt oss spørsmålet om hvordan vi kan høyne vår kompetanse til å matche fremtidens krav innen fagområdene våre? Har vi satt vår profesjonelle arbeidssituasjon inn i en fremtidsstrategisk kontekst?

For meg er det to enkle grep som til enhver tid gjelder som rettesnor for min fremtid både personlig og profesjonelt: faglig oppdatering og personlig utvikling - satt inn i en markedsorientert sammenheng for den utviklingen min bransje befinner seg i og hvilke krav som er rettet til meg som arbeidstaker og leder.

Har du satt deg ned og reflektert over din nåtid og fremtidssituasjon på vegne av din fag- og personlige utvikling i det siste? Kanskje tiden er inne for å gjøre dette nå! Definer dine gap og lag en plan for hvordan du kan fylle kompetanse hull og oppnå personlig utvikling som gjør at du vil lykkes med det du gjør også i fremtiden!

Finner du ingen? Dda utfordrer jeg deg på språk - asiatiske språk!


Annonse
Annonse