Annonse

Hvordan motivere til vekst og utvikling?

I nåtid beskriver han vår jobb og våre arbeidsutfordringer som menneskets ankringspunkt i livet. Det er her vi oppnår våre viktigste prestasjoner, får belønning for våre gjøremål og fyller på både vår selvfølelse og vår selvtillitt. Livets viktigste innhold er arbeidsplassen og de utfordringen vi har og får her.

Rommet mellom det private og det formelle viskes mer og mer ut, og vi er online på all verdens mediakanaler som Face, Twitter, SMS, MSN, LinkedIn og ha meg unnskyldt for at jeg ikke nevner de alle sammen. Vi kvitrer ved ovnen når vi lager middag mens leksene til minstemann veiledes parallelt. Under middagen svarer vi på en e post fra en som jobber overtid, og under legging eller midt i yoga økta på kvelden leser vi Face profilen via Iphone. Vi er alltid tilstede i alle våre roller (de blir bare flere og flere) og vi kan alltid nås!

Verken du eller jeg kan stoppe denne utviklingen, men vi kan ha et bevisst forhold til den. Vi kan reflektere over valg vi som egne individer har både til om vi vil benytte alle disse verktøyene og hva vi eventuelt bruker de til. Vi kan velge når vi vil være tilgjengelig i de ulike roller og hvordan vi setter våre grenser. Har du et bevisst forhold til dette i din omgang med ett eller flere roller, forpliktelser og digitale medier?

Har du som leder noen gang lagt opp til en diskusjon om temaet med dine medarbeidere? Har du drøftet og diskutert tidsbruken av multimedia i arbeidstiden? Har dere luftet holdninger og opparbeidet bevissthet til kompleksiteten i arbeidssituasjonen? Hvordan vil dine medarbeidere ha det?

Hvis Botton har rett, at vi legger mer og mer av verdien i livet vårt og mestringsfølelsen og hvor mye vi er verdt som mennesker til vår jobbsammenheng, har du som leder tenkt over hvilket ansvar du har for å ivareta medarbeidernes vekst og utvikling gjennom deres livsløp?

Graden av hvor dyktig du er som leder bestemmer nemlig hvor lenge og hvor mye av sine krefter og sin energi de vil legge i dine og bedriftens hender. Kunnskapsmedarbeidere av i dag krever og forventer en aktiv og mulighetsorientert HR og Kompetansepolitikk i bedriften. Helhetlige løsninger og systemer som fremmer videre vekst og utvikling i en behovsorientert balanse mellom individets eget behov for utvikling og bedriftens behov for innovasjon og oppdatert kompetanse.

Har du som leder stilt spørsmål om behov for utvikling og vekst hos dine medarbeidere i det siste?

Har du som leder stilt spørsmål til HR eller Kompetanseenheten i din bedrift om nye eller endrede strategier og muligheter som dine medarbeidere har til vekst og utvikling?

Har du som leder ivaretatt dine egne behov? En leders gode egenbalanse og bevissthet til både å tilfredsstille bedriftens produksjonskrav og sitt eget behov for påfyll og utvikling bestemmer nemlig om du lykkes i å også utvikle dine medarbeidere.

Bruk våren som en mulighet til å reflektere over hvordan du kan ivareta bedriftens, dine egne og medarbeidernes behov for vekst og utvikling. Slik beholder også bedriften sine dyktige og kompetente medarbeidere og de rustes til å både møte nye kompetansekrav i arbeidssammenheng og til å vokse og mestre utfordringer i sitt eget liv.

God vår!

Annonse
Annonse