Annonse
221746_.jpg

70 prosent av nye selskaper borte etter fem år

47 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2005, var fortsatt i drift i 2010, mens bare 22 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret. 71 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2005, var fortsatt aktive fem år etter.

Foretak etablert i Sogn og Fjordane hadde den høyeste overlevelsesgraden, der fire av ti foretak fortsatt var aktive i 2010. Den laveste overlevelsesgraden har foretak etablert i Oslo med 25 prosent. (©NTB)

Annonse
Annonse