Annonse
facebook_illust.jpg

Skepsis mot sosiale medier på jobb

Savner retningslinjer

60 prosent av IT-sjefene som deltok i  den svenske undersøkelsen sier at deres bedrift savner en policy for bruk av sosiale medier. Samtidig sier nær halvparten av IT-sjefene at de ikke synes det er greit å benytte sosiale medier i arbeidstiden. Like mange, 48 prosent, mener at sosiale medier fører til økt risiko forbundet med bedriftens varemerke.Dette skriver TDC Sverige på E24 sine nettsider.

Resultatet fra undersøkelsen viser en viss usikkerhet hos IT-sjefene når det gjelder sosiale medier.

Undersøkelsen indikerer videre at IT-sjefene er negative til å benytte sosiale medier som arbeidsverktøy. Kun 40 prosent anser seg som positive til dette.

Mer risiko enn muligheter

– Resultatet fra undersøkelsen viser en viss usikkerhet hos IT-sjefene når det gjelder sosiale medier, og de er dessuten tilsynelatende mer opptatt av risikoen forbundet med sosiale medier enn av mulighetene, sier Nicklas Karnhill som er presseansvarlig i TDC Sverige.

– Samtidig er policies og retningslinjer for sosiale medier en kompleks problemstilling for både bedrifter og IT-sjefer.Slike retningslinjer omfatter flere avdelinger som eksempelvis juridisk, HR, IT, økonomi og marked, og arbeidet med å dette på plasss på plass stiller derfor store krav til forståelse på tvers av grenser, noe som igjen krever både tid og ressurser, står det å lese.

Nå bør det nevnes at TDC er en stor leverandør nettopp av internett-og  kommunikasjonsløsninger.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen ble gjennomført av Mistat på oppdrag fra TDC Sverige i fjerde kvartal 2010. Utvalget er et tilfeldig utvalg av IT-sjefer i bedrifter med mellom 50-199 ansatte. Undersøkelsen ble gjennomført med telefonintervjuer. Totalt ble 100 personer intervjuet.

Annonse
Annonse