klima

Mennesker blir i stadig større omfang fordrevet fra sine hjem på grunn av klima­endringer og ekstremvær.

Klimavennlig migrasjon

Menneskeheten er i bevegelse. Tiden vi lever i preges av en enorm flyt av ideer, penger og – i økende grad – mennesker.

Publisert Sist oppdatert

Størrelsen på jordas befolkning, kombinert med hvordan vi utnytter ressursene, skaper dramatiske endringer.

Selv om den sirkulære økonomiske modellen har fremmet velstand for flere hundre millioner mennesker i mange land, og således redusert global fattigdom betraktelig, har alt for mange falt utenfor.

Vi utsetter fremtidige generasjoner for stor sosial, økonomisk og klimarelatert risiko. Den potensielt største risikoen kommer av at vi fyller atmosfæren med drivhusgasser i et langt større tempo enn man har gjort gjennom de siste 66 millioner årene.

I dag er én milliard mennesker migranter fordi de har vært nødt til å forflytte seg innenfor – eller krysse – egne nasjonale grenser. Ulike komplekse årsaker, inkludert befolkningspress, mangel på økonomiske muligheter, miljøødeleggelser og nye reisemåter, gir dem intet annet valg.

I kombinasjon bidrar disse utfordringene til en ubegrenset mengde av menneskelig forflytning og utrygg migrasjon. Omfanget vil imidlertid bare fortsette å øke, ettersom effektene av klimaendringene gradvis ødelegger levebrødet til millioner av mennesker.

Kartet over hvor folk kan bosette seg, må tegnes opp på nytt som følge av klimaendringene. Mattilførselen hindres i Sahel-regionen i Nord-Afrika og i Sentral-Amerika; både vannkvaliteten og vannmangelen blir verre i Nord-Afrika og Midtøsten. Somalia forventer hyppigere tørkeperioder. Irak kjemper mot stadig flere hetebølger. Enorme stormer og oversvømmelser har rammet De karibiske øyer og Mexicogolfen.

Når det unormale blir det nye normale, vil mangler, nullsumspill og masseforflytninger bli mer vanlig.

Men det er to gode nyheter: For det første gjør vi store fremskritt når det gjelder å sikre befolkningen mot ekstremvær. På 1970-tallet mistet hundretusenvis av mennesker livet i ekstreme oversvømmelser i Bangladesh. I dag er det langt færre omkomne ved liknende hendelser. Vi blir stadig flinkere til å håndtere katastrofer.

For det andre, så er det internasjonale samfunnet endelig villig til å enes om et felles rammeverk for å håndtere internasjonal migrasjon. De mellomstatlige forhandlingene startet i februar 2018, med mål om å vedta et globalt samarbeid for sikker, ryddig og regulert migrering (GCM). FNs generalforsamling sluttførte vedtaket i sommer, og det forventes at statsoverhodene slutter seg til dette under toppmøtet i Marrakech i desember 2018.

Dette globale samarbeidet har lovet å tilby en handlekraftig strategi for å adressere klimadrevet migrasjon.

Men, foreløpig må vi sikre at rammeverket faktisk implementeres. Det er en unik mulighet for vår generasjon – vi kan iverksette et system for trygg og ryddig håndtering av migrasjon, med internasjonal støtte. Det kan forbedre livene og framtidsutsiktene til flere titalls millioner mennesker. Så snart samarbeidet er formelt vedtatt, må vi sørge for at det nye rammeverket maksimerer fordelene ved internasjonal reise og handel, samtidig som det tar tak i de bekymringene mange har når det gjelder uregulert migrering.

Det viktigste er imidlertid at vi gjør alt vi kan for å redusere klimagassutslippene. Det er eneste utvei hvis vi skal klare å hindre at jordens temperatur stiger mer enn to grader over det før-industrielle nivået, som er terskelen for når karbonkretsløpet kan trigge økt klimaflukt.

Nye beregninger, som tilsier at nivået av karbondioksid i atmosfæren overstiger 410 ppm, burde være en kraftig vekker. Dette haster – vi må utnytte ressursene i større grad, både gjennom bærekraftige produksjonsmetoder og forbruk, og ved å endre den økonomiske modellen.

Handlingsvinduet er knapt. Klimaendringer og miljøødeleggelser skaper en uakseptabel usikkerhet blant jordas befolkning. Hvis vi sørger for at omgivelsene våre er bærekraftige, vil vi ha større mulighet til å lykkes med å bevare migrantenes verdighet, rettigheter og framtidsutsikter.

Disse to målene er uatskillelige, og vår organisasjon er parat til å støtte tiltakene som verdens ledere iverksetter. Året 2018 er en unik mulighet for økt handlekraftighet når det gjelder både migrasjon og klima. På den måten kan vi planlegge for flere tiår frem i tid.

Men samtidig som vi implementerer et rammeverk for sikker, regulert og ryddig migrasjon, må vi bruke kreativiteten vår for å adressere årsakene.

Vi trenger – fremfor alt – verdensledere med et langsiktig perspektiv og vilje til å ta tak i de utfordringene vi allerede står overfor – og som vi selv har skapt.

Oversatt fra engelsk av Ingrid Lerø. ©Project Syndicate, 2018.www.project-syndicate.org

Powered by Labrador CMS