Annonse

Fokus Storbritannia: Internasjonalt knutepunkt

Båndene mellom Norge og Storbritannia har vært sterke helt siden vikingene hoppet i land på den regntunge øya en gang på 800-tallet. Omgangstonen er heldigvis mer fredsommelig og vennligsinnet i dag, og det foregår en betydelig samhandel mellom de to landene.

I 2003 eksporterte vi til Storbritannia for 98,2 milliarder kroner. Av dette sto oljeeksporten for 77 milliarder kroner. De største eksportgruppene utenom oljen er industrivarer og halvfabrikata.

Importen fra Storbritannia var på 20,1 milliarder i 2003. De viktigste importvarene er industriprodukter, kjemikalier og andre industriprodukter. Storbritannia er faktisk Norges tredje største handelspartner når man ser bort i fra eksport av olje og gass.

Med unntak av Sverige og Danmark er Storbritannia kanskje det enkleste landet for norske bedrifter å etablere seg i. 60 millioner briter representerer i seg selv et stort marked. Men fordi landet er et så viktig knutepunkt for utenlandske bedrifter, byr øya på muligheter langt utover landegrensene. Et utall av utenlandske selskaper er etablert i landet, noe som gjør at Storbritannia for mange bransjer gir inngangsbilletten til et stort internasjonalt marked.

Det er heller ingen ulempe at det er få forskjeller i forretningskulturen som kan vanskeliggjøre etableringen. Stort sett fungerer forretningslivet som det gjør i Norge, selv om britene kanskje er hakket høfligere og mer formelle enn oss vikinger.

Per i dag har over 200 bedrifter etablert seg med datterselskap i landet. Bedriftene dekker et bredt spekter av sektorer, alt fra møbelprodusenter til rederier til telecom-selskap. Blant de store finner vi selvfølgelig Norsk Hydro, Statoil, Det Norske Veritas og Aker Kværner.

Innovasjon Norge trekker frem forskning og utvikling, bioteknologi, farmasøytisk industri, IKT og telecom som sektorer med vekstpotensiale.

Thia Medica i Bergen har dratt nytte av den britiske kompetansen innen bioteknologi og samarbeidet med IC-Vec ved Imperial College for Science Technology and Medicine i London under utviklingen av 3-thia fettsyren, som har god effekt på fedme, høyt blodtrykk og sukkersyke.

- Nå jobber vi med å utvikle en joint venture og finne kapital, sier professor Rolf Berge, som forklarer at samarbeidet med britene er gunstig både fordi britene er gode kjemikere, og fordi det er lettere å finne kapital i Storbritannia.

I fjor startet Innovasjon Norge Springboard UK, et prosjekt for små- og mellomstore teknologiske bedrifter som vil etablere seg i Storbritannia.

- Målet er å hjelpe de små teknologibedriftene inn i internasjonale markeder. Storbritannia er det viktigste teknologisenteret i Europa, så det er strategisk lurt å etablere seg her, sier Hans Peter Christophersen, Innovasjon Norges eksportutsending i Storbritannia og teknologikonsulent for Springboard UK.

Springboard UK har leid kontorlokaler i teknologisentrene hvor norske bedrifter får tilbud om å leie kontorplass. Så langt tilbys dette i Surrey Research Park utenfor London og i Aberdeen Research & Technology Park i Skottland. Litt over 20 norske bedrifter har benyttet seg av tilbudet så langt. 20. februar holdes den offisielle åpningen av teknologisenteret i Manchester. Det er allerede snakk om å åpne i Oxford og Cambridge i fremtiden. Der vil tilbudet rette seg mot bedrifter som driver innen medisin- og bioteknologi.

IKT Interactive er en av bedriftene som har benyttet seg av Springboard UK for å etablere seg i Storbritannia. IKT Interactive har siden 1997 utviklet Kontorplassen.no, et omfattende webbasert økonomi- og administrasjonssystem med fullt integrerte moduler for regnskap, fakturering, CRM, prosjektstyring og e-post. Dette gjør det mulig for bedrifter å logge seg på kontoret sitt fra hvor som helst i verden. I Storbritannia heter tjenesten 24SevenOffice.

IKT Interactive har totalt 14 ansatte og to kontorer i Norge. I mai i fjor etablerte de seg med kontorplass i Surrey Research Park.

- Springboard UK ga oss muligheten til å gå til Storbritannia tidligere. Hvis ikke hadde det kostet mye mer og vi ville ha ventet en stund til, sier Ståle Risa, sjef for IKT Interactives britiske virksomhet.

I følge Risa har IKT Interactive et unikt produkt som er lett å tilpasse andre land. Bedriften hadde tenkt på å etablere seg i Storbritannia lenge, og så langt har Risa gode erfaringer.

- Forholdene er lagt godt til rette for oss her. Det er et godt nettverk rundt teknologiparken, og én gang i måneden holdes det en business-breakfast for alle bedriftene i parken. Ellers får man god hjelp av de britiske myndighetene, blant annet gjennom den statlige organisasjonen Business Link, som hjelper småbedrifter, sier Risa.

Kontrakten med Springboard UK gjelder for åtte måneder av gangen, og bedriftene kan fornye dersom de ønsker det. IKT Interactive er inne i sin andre periode.

- Vi regner med å klare å stå på egne ben i august i år. Da regner vi med å begynne å tjene penger her i Storbritannia, sier Risa.

Et betydelig større marked er den åpenbare grunnen til at IKT Interactive ønsket å etablere seg i Storbritannia. Men et større marked gjør det også vanskeligere å komme gjennom til potensielle partnere og kunder.

- Pågangen på andre bedrifter er mye større, og det er vanlig at sekretærene siler samtalene. Man kan risikere å aldri høre tilbake fra dem man kontakter. Sånn sett er det viktig å få hjelp til å skaffe seg et nettverk. Man må være litt tålmodig, sier Risa.

I Springboard UKs lokaler i Aberdeen og Surrey opprettet Epcon Offshore kontorer i fjor høst. Bedriften har utviklet Epcon CFU (compact floatation unit), som brukes til å skille olje og vann når oljen hentes opp fra havbunnen. Epcon CFU erstatter eller komplimenterer dagens eksisterende hydrosykloner, og har fordelen av å være mer effektiv og enklere å operere. Epcon CPU brukes i dag på fem norske plattformer, men Epcon har foreløpig ingen britiske kunder.

- Oljebransjen er en veldig konservativ bransje, og det er vanskelig å komme inn med ny teknologi. Derfor er det bra at vi kan vise til stabil drift i anlegg i Norge, sier Torbjørn Juliussen.

Han jobber som markedskonsulent i Epcon og har all kontakt med utenlandske kunder. Han mener det er svært viktig for selskapet å være til stede i Storbritannia.

- Det er en klar fordel for oss å ha etablert kontor i Aberdeen og Surrey, slik at vi har nærhet til det engelske markedet. Det har nok også en psykologisk virkning for kundene våre at vi etablerer oss i nærområdet deres, sier Juliussen.

Epcon har allerede startet tester med operatører på engelsk sektor, blant annet ChevronTexaco. Nå planlegges tester med Talisman Energy, CNR og Paladin Resources.

- Norsk teknologi har et godt omdømme internasjonalt, og siste halvår har vi tatt et gigantisk skritt mot etablering der borte, sier Juliussen.


Kontakter

Norwegian-British Chamber of Commerce
Charles House, 5 Lower Regent Street, London SW1Y 4LR, Storbritannia
Tlf: +44 207 930 0181, Fax: +44 207 930 7946
Epost: info@norwegian-chamber.co.uk
Webside: www.norwegian-chamber.co.uk

Springboard UK
Hans Peter Christophersen, technology counsellor
Tlf: +44 207 389 8813
Ann-Helen Stensland, project administrator
Tlf: +44 207 389 8817
Epost: hans.peter.christophersen@invanor.no / ann-helen.stensland@invanor.no
Webside: www.springboarduk.co.uk

Norwegian Trade Council
Trade and Technology Office, Charles House 5 Lower Regent Street, London SW1Y 4LR, Storbritannia
Tlf: +44 207 389 8800, Fax: +44 207 9730 189
Epost: london@ntc.no
Webside: www.ntc.no/london

Business Link
(offentlig britisk organisasjon)
Centre Point, 103 New Oxford Street, London WC1A 1DP, Storbritannia
Tlf: 0845 600 0787 (bare innen UK), Fax: +44 207 010 0000
Webside: www.businesslink.gov.uk

Oslo Handelskammer
«Business Link» programmet
Drammensveien 30, Boks 2874 Solli, 0230 Oslo
Tlf: 22 12 94 00, Fax: 22 12 94 01
Epost: mail@chamber.no
Webside: www.chamber.no

British-Norwegian Chamber of Commerce
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Tlf: 23 11 17 90, Fax: 22 83 41 20
Epost: bncc@c2i.net
Webside: www.bncc.no


Verdt å merke seg om Stobritannia:

Nøkkelfakta:
Befolkning: 60 millioner
Valuta: Britisk pund - sterling (1 pund = 12,5 kroner)
Landareal: 245,000 kvadratkilometer
BNP (2003): kommer tall fre 23/01
Vekst (2003): 2%
Inflasjon (2002): 1,3%
Eksport til Norge (2003): 20,1 milliarder kroner
Import fra Norge (2003): 98,2 milliarder kroner

Dresskode: Britene er formelle i klesveien. Dress med slips for menn, drakt med bukser eller skjørt for kvinner.

Punktlighet: Briter etterstreber punktlighet, så prøv å vær presis.

Hilsing og tiltaleregler: Man håndhilser på hverandre og presenterer seg med fullt navn. Tiltal motparten med Mr./Mrs./Ms og etternavn inntil motparten foreslår å bruke fornavn.

Andre viktige råd: Briter er generelt høflige mennesker med god sans for humor. De er kløppere på small-talk og «the art of understatement». Selv om forretningskulturen er blitt mer uformell, kan nordmenns direkthet oppfattes som uhøflig. Husk å behandle sekretærer og personlige assistenter med respekt, de har større innflytelse enn vi er vant til i Norge. Arbeidstiden er vanligvis 9-17 med én times lunsj kl. 13. Britene tar sommerferien i august.

Språk: English, of course! Og ikke vær redd for uttalen. Engelskmenn er ikke særlig sterke i fremmedspråk selv, og blir imponert over at nordmenn snakker så godt engelsk som vi gjør.

Forhandlinger: Møter bør avtales på forhånd og holdes mellom 10-15. Personen som skal ta beslutningene om det som drøftes vil som regel delta. Britene er effektive og resultatorienterte. Det er vanlig med lunsjmøter, og da er det den som tar initiativet som betaler.

Kilder: Internasjonal Skikk og Bruk (Index Publishing), Norges Eksportråd, CIAs World Factbook, Det Internasjonal Pengefondet, National Statistics (UK)

Annonse
Annonse