Annonse

Hekta på entreprenørskap

Aasmundstad begynte å ruse seg da hun var 12 år. Etter mange vanskelige år bestemte hun seg for å søke en vei ut av helvetet.

I 1997, fem år senere, saksøkte hun Staten for manglende behandlingstilbud, og vant. Samme år fikk hun behandlingstilbud på Tyrilistiftelsen.

Aasmundstad vant en vanskelig kamp da hun ble rusfri i 1999. I dag kjemper hun kampen videre på vegne av andre rusavhengige. Bedriften hennes, REHABpiloten, jobber for at rusmisbrukere under rehabilitering skal kunne skape seg muligheten til å posisjonere seg i samfunnet. Det gjør de blant annet gjennom å lære om entreprenørskap, og ved å etablere sine egne bedrifter.

Unikt tilbud.

Tilbudet er unikt, og fjernt fra hverdagen Lise Aasmundstad måtte forholde seg til for bare 10 år siden.

- Vi var sosialklienter, ikke pasienter, sier hun om hvordan behandlingstilbudet fungerte tidligere. Selv klarte hun å ta datakortet, og hun studerte journalistikk. Men lyset så hun først da hun startet på entreprenørskapsstudiet ved Høgskolen i Bodø.

- Det var da det skjedde. Entreprenørskapsutdannelsen ble en døråpner for hvordan jeg kom meg fra offerrollen til å bli en selvstendig person. Jeg lærte meg hva jeg ville gjøre med livet mitt, og ikke minst hvordan jeg skulle sette meg mål og gjennomføre dem, sier hun.

Aasmundstad mener mangelen på målsetting og evaluering har vært hovedproblemet i norsk rusomsorg.

- Det har aldri vært snakk om hvilke mål pasienten burde sette seg, kun hva som har skjedd og hvorfor, sier hun.

Starter egen bedrift.

I 2004 startet Lise Aasmundstad REHABpiloten. Bedriften gjennomfører entreprenørskap i rehabilitering (ER), som innebærer et ettårig kurs for tidligere rusmisbrukere som er tilknyttet NAV gjennom attføring. Aasmundstad forteller at kursdeltakerne i løpet av et år starter, driver og avvikler sin egen bedrift, slik at man i etterkant kan avgjøre om egenetablering kan være et alternativ til å søke jobb i det vanlige arbeidsmarkedet.

REHABpiloten arrangerer også livsmestringskurs for tidligere rusmisbrukere.

I tillegg arrangerer bedriften fagkonferanser og turer for tidligere rusmisbrukere. Konferansene er svært populære.

Det er en av grunnene til at vi vinner stadig flere anbud i konkurranse med andre, sier Aasmundstad.

Gründere i fengsel.

REHABpilotens neste store prosjekt er å gjennomføre kurs og ER-bedrifter med innsatte i fengsler.

I tillegg har Aasmundstad startet to organisasjoner for rusmisbrukere. Ideen om faglig og personlig utvikling for rusmisbrukere i behandling har fått gode tilbakemeldinger fra flere hold.

- Selv om bedriften jeg etablerte hadde kontor i Bærum, mottok jeg maksimal støtte fra Innovasjon Norge, sier hun. Dette har hittil betydd to utbetalinger på 200.000 kroner. I tillegg har Helsedirektoratet støttet prosjektet med midler.

Rik onkel.

Milliardæren Johan H. Andresen har gått inn med en treårig milliongaranti.

- Han bruker tid og har et stort engasjement for arbeidet vi gjør. Han er også opptatt av at pengene som går inn i prosjektet blir brukt og utnyttet på en bærekraftig måte. Kravene han stiller, og resultatene han forventer at vi oppnår, har bidratt til at vi har fått positive resultater, sier Aasmundstad.

I 2008 var omsetningen til REHABpiloten 3,5 millioner kroner. I 2009 skal den passere fem millioner, ifølge Lise Aasmundstad.

Stadig flere brukere.

Per i dag har nærmere 2500 personer gjennomført opplegget til REHABpiloten. Aasmundstad mener det er potensial for ytterligere økning.

Annonse
Annonse