Annonse

Orden i bøkene

Skatteplanlegging er ikke så aktuelt for små- og mellomstore bedrifter, mener statsautorisert revisor Knut Henriksen.

- Det er viktig for småbedriftene å ta tapene når de er påregnelige. Inntektene må brukes når de kan påvises. Timingen er viktig, sier han.

Tiltakspakke.

Regjeringens tiltakspakke tilfører aksjeselskap som går med underskudd i 2008 og 2009 likvide midler i form av skattelette. Forutsetningen for at bedriften får nyte godt av denne fordelen, er at selskapet hadde skattepliktig overskudd i 2006 eller 2007.

Skatteslanking.

Videre sier Henriksen at de avskrivningsmulighetene som eksisterer må benyttes. Konstaterte tap bør avskrives snarest mulig. Det gir momsreduksjon og skattereduksjon.

I tillegg kan du få skattereduksjon dersom du avsetter til tap på usikre fordringer. Da bør du benytte maksimal saldoavskrivning.

- Aksjeselskap som har underskudd i 2008 kan få dette ført mot overskudd i 2007 eller 2006. Dette gir bedre likviditet, men ingen skattereduksjon over tid, sier Henriksen.

Han legger til at ordningen med SkatteFUNN også er svært gunstig. SkatteFUNN gir bedrifter skattefradrag for deler av de utgiftene de har til forskningsprosjekter. Ordningen er spesielt rettet inn mot små og mellomstore bedrifter.

Skattefunnordningen bør benyttes av langt flere småbedrifter, mener revisoren.

Annonse
Annonse