Annonse

Regjeringens beinkrok på NSB

Staten eier NSB. Det hindrer ikke den samme staten i å stikke skinner i hjulene på togselskapet. Persontransport med tog og buss diskrimineres i dag i forhold til fly. I tillegg har myndighetene laget et momssystem som hindrer togselskapet i å rendyrke sin kjernekompetanse, og overlate sekundærfunksjonene til andre som gjøre det bedre.

Flyselskapene er i dag momspliktige, men har 0 i sats på flybillettene. Det betyr i praksis at de ikke betaler moms. I tillegg slipper de investeringsavgift. Formelt sett er de innenfor momsområdet. Det betyr at de kan trekke fra den momsen de betaler for varer og tjenester de kjøper. Dette er en fordel på mange hundre millioner kroner.

NJET

NSBs persontransport er også momsfri, men selskapet får, i motsetning til konkurrentene i luften, ikke lov til å trekke fra momsen (fordi NSB er momsfri, mens flyselskapene har moms, men 0 i sats). Jernbaneselskapet kjøper nå nye togsett for fem milliarder kroner. Det betyr at de brenner inne med 968 millioner i momsutgifter som de ikke får trukket fra. Ellers er den årlige ordinære momsdiskrimineringen på 350 millioner kroner ifølge NSBs regnskapsdirektør Lars Løyning.

NSB har planer om å konkurranseutsette alle støttefunksjoner. It-tjenester og verkstedene organiseres i egne aksjeselskaper. Eiendommene skal forvaltes av et profesjonelt eiendomsselskap. Rengjøring er satt ut. Planen er at de utskilte virksomhetene skal kunne selge seg inn hos andre kunder. På den måten skal virksomheter som har 1000 NSB-ansatte på lønningslisten stå på egne ben. De blir da tvunget til å forbedre seg slik at de blir på linje med de beste. Verkstedene skal kunne påta seg serviceoppgaver også for togselskaper i andre land. NSB skal kjøpe tjenester fra de utsatte funksjonene i en overgangsperiode. Etter det må de være gode og billige nok hvis de fortsatt skal ha NSB som kunde. Det betyr mange 100 millioner i årlig resultatforbedring for NSB. I tillegg skal de konkurranseutsatte virksomhetene få inntekter de ikke har i dag.

VEKSTBREMS

Den nylig innførte momsen på tjenester vil gjøre denne effektiviseringen nesten umulig, eller svært vanskelig. I det øyeblikk mer enn 20 prosent av omsetningen kommer fra andre kunder enn NSB, blir tjenestene fra de konkurranseutsatte enhetene 24 prosent dyrere på grunn av moms. De fleste kundene vil kunne trekke fra momsen, men det får ikke NSB lov til. Selskapets kjøp av tjenester fra eget selskap blir dyrere over natten.

Regnestykket vil se slik ut (eksempel):

* 1. NSBs kjøp av tjenester er 100 mill.

  • 2. Enheten vinner et anbud på 31 mill.
  • 3. Konsekvens: NSB må betale 124 mill. for de samme tjenestene. Det betyr at konsernet taper på at den utsatte enheten tar oppdraget hvis ikke gevinsten garantert er over 24 mill. Et overskudd på 24 millioner av 31 millioner går ganske enkelt ikke i denne bransjen. Så dumme er kundene ikke.
  • 4. Resultat: Enheten får ikke utviklet seg.

Noen av disse tjenestene vil ha godt av et samarbeid eller fusjon med andre bedrifter i samme marked. Men selv om NSB skulle være enekunde av sine utskilte enheter, må transportselskapet ut med moms hvis andre eier mer enn 15 prosent av selskapet.

Verken Stoltenbergs eller Bondeviks regjering gjorde ikke noe med dette i sitt forslag til statsbudsjett for 2002.

Annonse
Annonse