Annonse

Slik knekte politikerne Braathens

Økonomisk Rapport har gjort beregninger som viser hvordan politikerne knekte flyselskapet. Flyavgiftene er dobbelt så høye i Norge som i andre land. Braathens rammes hardest fordi selskapet har mesteparten av flyrutene i Norge, mens konkurrenten SAS er tunge på utenriksflygninger. 31 prosent av gjennomsnittsprisen på en innenriks flybillett i Norge er avgift. Internasjonalt ligger avgiften rundt 15 prosent. SEIGPINING De politiske partiene har skreddersydd et avgiftssystem som rammer Braathens beinhardt. Heller ikke SAS klarte å få til overskudd på flygningene i Norge, men i motsetning til Braathens, kan SAS subsidiere innenriksdriften med et stort overskudd fra utenriksflygninger. SAS kunne bare vente til Braathens var blitt svak nok til å plukkes. Sju ulike avgifter har tappekraner inn i luftfarten. Flyplass- og passasjeravgifter teller mest. Begge er uavhengig av hvor langt man flyr. Derfor er belastningen hardest jo kortere man flyr og jo billigere billetten er. ISør-Norge, der inntjeningsmulighetene til Braathens burde vært best fordi trafikken er størst, var avgiftsbelastningen hardest. Halvparten av det vi betaler for rabatterte billetter i Sør-Norge går til statskassen. I bransjen regner man med at Braathens driver 10 prosent rimeligere enn SAS. Det burde ha gitt selskapet en prisfordel i det viktige bedriftsmarkedet, der Braathens har et handikap som ikke kan matche SAS’ utenriksruter. Store bedrifter har som kjent også behov for å fly mye til utlandet. Her dumpet SAS’ prisene. Selskapet kunne tillate seg å drive med underskudd på dette markedet fordi utenriksrutene ellers gikk med overskudd. KUNNE VÆRT BERGET Når prisene går opp, blir det færre som flyr, og omvendt. En normalisering av avgiftene til internasjonalt nivå ville økt trafikken. Ingen kan si hvor mye. Økonomisk Rapport har laget en tabell med trafikkøkning fra 2 til 20 prosent. En beskjeden økning på to prosent vil øke Braathens resultat før skatt med 75 millioner kroner. En 20 prosents økning vil øke det med 744 millioner. Det siste ville berget selskapet. 75 millioner ville bare forlenget livet. Noe midt imellom ville kunnet redde selskapet, avhengig av hva de ellers ville fått til i markedet. Basert på første kvartals resultater, viser våre beregninger at Braathens resultat i år ville ha havnet på minus 550 millioner kroner, forutsatt at året følger det vanlige mønsteret når det gjelder selskapets inntjening. Salgsinntekter og andre ekstraordinære poster er holdt utenfor, slik at tallene avspeiler driftens inntjeningsevne. Selskapet må ha en passasjerøkning på drøye 13 prosent for å gå i balanse med gjeldende billettpriser. Dagens forhold, med høy dollarkurs og pris på drivstoff, er innlemmet i disse tallene. Går dette tilbake til gamle nivåer, reduseres kostnadene med 400 millioner. Da klarer Braathens seg med 3,5 prosent flere passasjerer i gjennomsnitt I stedet for å normalisere avgiftene, innfører politikerne en ny moms/avgiftspakke som i seg selv vil gjøre Braathens billetter omtrent 300 millioner kroner dyrere, og dermed redusere etterspørselen etter flyreiser. Avgiften ble stortingspolitikerne enige om natten siste døgn før budsjettet ble vedtatt. HYKLERE Informasjonsdirektør Frode Geitvik kaller SVs Kristin Halvorsen, Venstres Lars Sponheim og Senterpartiets Odd Roger Enoksen for hyklere når de ber konkurransetilsynet stoppe SAS’ oppkjøp. Han sier at de tre partiene er de Braathens-ansattes verste fiende. - Maken til dobbelmoralisme har jeg knapt hørt i mitt liv, sier Geitvik. - De tre partiene har gjort alt de kunne for at vi skulle bli nedlesset av avgifter. Nå forholder vi oss til det. Kristelig Folkeparti og Arbeiderparti har også vært med på avgiftsvedtakene. Men mens de har begrunnet det med at Staten trenger inntektene, har SV, Venstre og Senterpartiet begrunnet sin stemmegivning med at flyging forurenser, og derfor bør begrenses. Det er nettopp det de har oppnådd nå som Braathens havner i fanget til SAS, poengterer Geitvik. Han sier at 3.000 arbeidsplasser står i fare dersom de tre partiene får gehør for at oppkjøpet av Braathens skal bli stoppet. EVNELØSE - Jeg forlanger at hvert av partiene før valget redegjør for hvilke arbeidsplasser de kan tilby de 3.000 arbeidstakerne istedenfor jobben i Braathens, sier han med en stemme i et helt annet toneleie enn det han vanligvis har. Han hevder at det ikke har vært mulig å legge frem begrunnelser og synspunkter overfor de tre partiene, mens Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har signalisert lydhørhet.
Virkninger ved 300 kroner lavere avgift per billett
*Ant. nye kunder
Merinntekt
Mer kostnad
Økt overskudd
1. 300 lavere pris gir 2 prosent flere kunder5480 5006 36074 140
2. 300 lavere pris gir 3 prosent flere kunder81121 0009 790111 210
3. 300 lavere pris gir 4 prosent flere kunder108161 00011 720149 280
4. 300 lavere pris gir 5 prosent flere kunder135201 00014 650186 350
5. 300 lavere pris gir 10 prosent flere kunder270402 30029 600372 700
6. 300 lavere pris gir 20 prosent flere kunder540804 60060 200744 400

Antall kunder, merinntekter, øktekostnad og økt overskudd i hele tusen
* Braathens kunder betaler gjennomsnittlig kr 1490 for en tur-retur billett.

Annonse
Annonse