Annonse
138387111_lundo.jpg
Fusjonskameratene Eivind Reiten og Helge Lund.

Oppkjøp og fusjoner innfrir ikke

Mye skyldes at sjefene er for opptatt av finans og it, og bruker for lite tid på integrering av bedriftskulturer og lederstiler.

Dette kommer frem i en analyse konsulentselskapet Hay Group har gjort av over 200 store oppkjøp og fusjoner i Europa over de siste tre årene. Ifølge undersøkelsen er det bare 9 prosent av sjefene i undersøkelsen som mener at fusjonen eller oppkjøpet de har foretatt har vært «helt vellykket» når det gjelder måloppnåelse.

Alarmerende

At det er så få sjefer som mener at oppkjøpet eller fusjonen er helt vellykket, er alarmerende, skriver det britiske nettstedet management-issues.com. Appetitten på fusjoner og oppkjøp er nemlig svært stor for tiden. Direktør for Hay Groups område for oppkjøp og fusjoner i Europa, David Derain, mener appetitten skyldes lave renter og mer kapital på private hender, men også det faktum at mange bedrifter har sitt strategiske fokus på konsolidering.

Delte meninger

Hvorfor investeringer i oppkjøp og fusjoner ikke innfrir forventningene, er det delte meninger om. En studie KPMG gjorde i fjor konkluderte med at det er for lettvint å skylde på kulturelle problemer når man mislykkes. Den virkelige årsaken er at ledelsen ikke har gjort en god nok jobb.

Ifølge Hay Groups undersøkelse er det unnlatelser i selskapsgjennomgangen (due dilligence) og mangel på integrasjonsstrategier etter fusjonen som er hovedårsaken til at oppkjøp og fusjoner mislykkes. De mener å se at selskapene bruker for mye tid på blant annet finans og it på bekostning av vitale, immaterielle ressurser som forretningskultur, menneskelig kapital, selskapsstruktur og eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Nesten seks av ti ledere i undersøkelsen innrømmer da også at prioritering av systemintegrasjon har ført til for lavt fokus på immaterielle eiendeler og kulturintegrasjon. Over halvparten av lederne mener dette økte risikoen for å feile.

Skal man lykkes fullt ut med en fusjon eller et oppkjøp må man danne seg et nøyaktig bilde av hvilke mål man har for de kulturelle, menneskelige og strukturelle faktorene i selskapene, argumenterer Hay Group.

Mislykkes

- Undersøkelsen viser at selskaper som ikke tar hensyn til disse faktorene når de planlegger og implementerer en sammenslåing, vil mislykkes i å levere opp mot målene, sier David Derain til management-issues.

Bare 13 prosent av lederne i undersøkelsen følte at integrering av ledelse og medarbeidere hadde fått høy prioritet. Over en tredjedel av sjefene uttrykte misnøye med klimaet etter fusjonen, og en femtedel beskriver månedene etter sammenslåingen som et kultursjokk. 16 prosent gikk så langt som å kalle det en skyttergravskrig.

Annonse
Annonse