Annonse
breivik.jpg

Eksperter sår tvil om diagnose

Aftenposten har latt to faglige eksperter lese gjennom den mye omtalte rapporten fra de to sakkyndige om den terrorsiktedes mentale helse. Arne Thorvik og Svenn Torgersen understreker at de kun har lest rapporten og ikke har snakket med den siktede, men at de reagerer på flere forhold ved rapporten. Torgersen, som er professor emeritus i klinisk psykologi, mener at rapporten ikke utelukker at den siktede er paranoid schizofren, men den dokumenterer det heller ikke.

– Jeg skal være så ydmyk som å si at konklusjonen paranoid schizofreni kan være riktig, men den er langt fra tilstrekkelig underbygget. Hovedinnvendingen er at alternative forståelsesformer av gjerningsmannen og handlingen knapt er drøftet, sier Thorvik som er lege i spesialpsykiatri.

Han mener at det ikke er noen annen mulighet enn at det blir foretatt en ny vurdering.

– Personlig kan jeg ikke se noen annen løsning enn at retten må oppnevne nye og uavhengige sakkyndige fra ulike fagtradisjoner. Hvis ikke, vil det forbli tvil om denne konklusjonen. Dette er nødvendig for ettertiden, for de mange berørte, og ikke minst for alle de fredelige menneskene med samme diagnose som opplever denne saken som en belastning, sier Thorvik til Aftenposten.

Annonse
Annonse