Annonse
nordea_bank__no.jpg

EU-støtte til norsk bankinnskuddsgaranti

Finanskomiteen i EU-parlamentet vedtok tirsdag kveld med 34 mot fem stemmer flere endringer i EUs gjeldende innskuddsgarantidirektiv. En av endringene åpner for at Norge kan få beholde dagens bankinnskuddsgaranti på 2 millioner kroner, selv om EU holder seg til en grense på 800.000 kroner, skriver Nationen.

Innskuddsgarantidirektivet er for tiden til revisjon og blir behandlet parallelt i EU-parlamentet og i EUs finansråd, hvor finansministrene sitter.

Storbritannia og Nederland er blant landene som ikke er overbevist om at den særnorske bankinnskuddsgarantien bør beholdes. Men i EU-parlamentet holder det kun med flertallsavgjørelse. Derimot stiller saken seg annerledes når den går videre fra parlamentet til Rådet. Der går det ikke an å stemme ned noen. Først etter sommeren er det ventet at Rådet avgir sitt svar.

Endringene i finanskomiteen tirsdag kveld innebærer at alle EU- og EØS-land skal ha samme innskuddsgaranti, men vedtaket åpner for at land som hadde en høyere garanti da EU-direktivet ble gjort gjeldende, skal få fortsette med det. I praksis gjelder dette kun Norge.

Argumentet mot å gi unntak til Norge er at høyere garanti her i landet vil være et konkurransefortrinn for norske banker.

Saksordfører Peter Simon er sikker på at endringsforslaget som finanskomiteen nå har vedtatt, ikke er konkurransevridende.

– Nå har vi funnet en løsning som gjør at det er mulig for Norge å opprettholde dagens garanti samtidig som vi unngår konkurranseproblemer mellom bankene deres og andre banker i Europa, sier han. (©NTB)

 

Annonse
Annonse