Annonse
penger_norske.jpg

Slår alarm om skattemoral

For første gang har Økokrim sammen med blant andre økoteamene i politidistriktene foretatt en risikovurdering, hvor de rangerer ulike former for kriminalitet, skriver VG Nett.

Skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon endte på toppen av lista.

– Dette er områder vi ut fra en risikobetraktning mener bør prioriteres de neste årene. Skattekriminalitet er en stor risiko for samfunnet, fordi omfanget er så enormt. Skattekrim tapper samfunnet for anslagsvis over 100 milliarder kroner. Det forteller litt om perspektivene og grunnen til at dette er et område som må prioriteres, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til VG Nett.

– Det samme gjelder trygdebedrageri. Det dreier seg om små beløp i enkeltsakene, men samlet snakker vi om milliardbeløp. Hver femte nordmann er på trygd. Funn i Sverige viser at halvparten av feilutbetalingene til trygd skyldes bevisst feilinformasjon fra søkeren. I rapporten griper politiet spesielt fatt i enkelte innvandrermiljøer.

«Mange synes å være godt kjent med sine rettigheter, men ikke fullt så godt kjent med sine plikter. I spesielle miljøer kan det synes som om misbruk av det norske trygdesystemet er akseptabelt, og det er indikasjoner på at oppskrifter på hvordan velferdsordninger kan utnyttes, sirkulerer».

– Vi ser en trend som vi synes vi bør fortelle om, sier Schea. (©NTB)

 

Annonse
Annonse