Annonse
Intense forhandlinger i Hurdal setter sitt preg på Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto:  Terje Pedersen / NTB  

Høye forventninger til ny regjeringsplattform

Skatt, EØS og CO2-avgift er ofte nevnt som store stridstemaer. Men også på andre områder er mange spente på hva Ap og Sp er blitt enige om:

Vil Ap-Sp-regjeringen redde Andøya flystasjon og bevare Høgskolen på Nesna? Blir lokale politistasjoner reetablert, og får Norge en tannhelsereform? Hvilke avgifter blir innført – eller fjernet? Hva vil den nye regjeringen gjøre med Ullevål sykehus, og hvor ender de i abortsaken?

Dette er bare noen av spørsmålene det knytter seg stor spenning rundt.

NTB vet at det i Ap er håp om at regjeringsplattformen kan bli ferdig allerede søndag. I så fall vil den nye regjeringen kunne tiltre fredag 15. oktober. Men det er også mulig at forhandlingene på Hurdalsjøen Hotell fortsetter inn i neste uke.

Forhandlingene er nå inne i en intensiv fase. De siste dagene har møtene begynt klokka 10 om formiddagen, og partiene har holdt på til 22-23-tida om kvelden før de har gitt seg.

Nesna og Andøya

For det er mye som skal innfris i den nye plattformen.

I valgkampen lovte Senterpartiet at Høgskolen på Nesna ikke skal nedlegges, noe som innebærer en overprøving av vedtaket til Nord universitet.

På Nesna er forventningene til regjeringen enorme, sier både politikere og studenter til VG.

Men Ap stemte imot da et forslag om å reetablere høyskolen ble behandlet i Stortinget i mars.

Sp har også gjort seg høye og mørke når det gjelder å stanse nedleggelsen av flybasen på Andøya, der mange nå setter sin lit til partiet. Ap er på sin side for å flytte basen til Evenes.

Abort og helsepolitikk

Få saker engasjerer folk like mye som lokalisering av sykehus og tilgang på blant annet fødetilbud.

Senterpartiet gikk til valg på å gjenåpne den stengte fødeavdelingen i Kristiansund og har tidligere uttalt at de krever en ny fødeavdeling i Alta for å gå inn i regjering.

Den såkalte Bunadsgeriljaen har høye forventninger til at løftet holdes.

Sp vil også bevare Ullevål sykehus, mens Ap er splittet i saken: Oslo Ap vil beholde Ullevål, men har møtt motstand sentralt.

Også i abortsaken skiller de to partiene lag:

På vårens landsmøte vedtok Ap å avskaffe abortnemndene mellom uke 12 og uke 18. Sp har på sin side et landsmøtevedtak om å bevare dagens abortlov. Men det er samtidig ulike syn på saken innad i partiet.

Flere Ap-kilder sier til Dagbladet at det vil være svært vanskelig for dem om regjeringen ikke har som mål å avskaffe abortnemndene.

Politi

En av merkesakene for Senterpartiet har vært å reversere nærpolitireformen og opprette 20 nye politistasjoner rundt om i landet.

Men nå stiller også politiet seg lunkne til ideen: I en rundspørring som Aftenposten har foretatt blant tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund i tolv politidistrikter, sier ni at de ikke ønsker å prioritere nye stasjoner. De vil heller ha flere politifolk.

Tannhelse

Både AUF, Senterungdommen og fagbevegelsen krever nå at regjeringserklæringen inneholder et punkt om tannhelsereform.

Arbeiderpartiet har programfestet en «gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester».

I partiets 100-dagersplan er dette konkretisert til gratis tannhelsebehandling for 19-21-åringer, halv pris på behandling for 22–25-åringer og egne støtteordninger for dem med dårligst råd.

Regionreformen

Mange er også spente på om den nye regjeringsplattformen vil inneholde en konkret formulering om at tvangssammenslåtte kommuner og fylker kan oppløses.

I så fall vil Viken umiddelbart trykke på startknappen, varslet fylkesleder Tonje Brenna (Ap) nylig.

Mens Sp vil oppheve sammenslåinger i alle kommuner og fylker som ønsker det, er Ap langt mer lunken.

Annonse
Annonse