Annonse
Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad. Foto: Humanist Forlag
Derfor bok

– Vi vil at kritisk tenkning skal bli en del av den daglige samtalen

Hvorfor har dere skrevet denne boken?

– Vi skrev denne boken fordi vi så et behov for en lett tilgjengelig bok om kritisk tenkning som kunne leses av alle, uten forkunnskaper.

– Her er det ingen henvisninger til formal logikk og Aristoteles, vi har heller konsentrert oss om eksempler fra hverdagslivet som alle kan kjenne seg igjen i.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Vi understreker viktigheten i det å gjøre seg bevisst sine egne mentale feilslutninger og tankefeil, i tillegg til å diskutere temaer som konspirasjonsteorier og falske nyheter, kildebruk og kildekritikk, tøys med statistikk og ellers ulike situasjoner hvor det å tenke kritisk er særlig viktig.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Det som er nytt med denne boken er at vi tar kritisk tenkning med inn i hverdagssituasjonene, til de dagligdagse utfordringene. Vi overlater den teoretiske delen av dette til Popper og Gadamer, og flytter fokuset til kjøkkenbenken, til hvem sin tur det er til å vaske badet, og til inngrupper og utgrupper i trafikken.

Hvilke utfordringer møtte dere underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Det er lett å skrive tungt og akademisk om kritisk tenkning, fordi mye av referanselitteraturen og forskningen nettopp er ganske tung. Derfor lå utfordringen i å gjøre stoffet tilgjengelig, interessant og forhåpentligvis litt morsomt, uten å miste perspektivet og presisjonen.

Hva vil dere oppnå med boken?

– At kritisk tenkning skal bli en del av den daglige samtalen. Noe vi aktivt forholder oss til i hverdagslivet. Det være seg i møte med nyheter og informasjon, i samtale med venner og familie, eller når vi skal ta individuelle avgjørelser.

Hva vil dere at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Vi håper at vi har utstyrt leseren med noen ekstra verktøy i det å skulle tenke kritisk. Boken er full av tips og triks!

Hvordan jobbet dere sammen om bokprosjektet?

– Vi gjør som vi gjorde da vi skrev vår forrige bok, «Neandertal. Folket som forsvant», vi fordeler temaene mellom oss og redigerer deretter hverandre.

Kan dere nevne én person dere håper leser boken – og hvorfor?

– Det er vanskelig å komme på en spesiell person, vi håper jo at både unge og gamle vil lese boken og forhåpentligvis sitte igjen med en følelse av litt større innsikt i hva det vil si å tenke kritisk.

Hvilken bok vil dere anbefale andre å lese - og hvorfor?

– I boken vår refererer vi flere ganger til Terje Emberland og Asbjørn Dyrendals «Hva er konspirasjonsteorier». Den er veldig interessant, godt skrevet og lett å lese. Man får en mye bedre forståelse av hva en konspirasjonsteori egentlig er og hvorfor folk tror på dem.

Hvilken forfatter har betydd mye for dere – og hvorfor?

– En forfatter som har betydd mye for oss begge i prosessen med å skrive denne boken, er Daniel Kahneman, nobelprisvinner i økonomi og forfatter av boken «Tenke, Fort og Sakte». Her skriver han om hva biaser og mentale feilslutninger faktisk er og hvor lett det er å snuble i sine egne, nærmest automatiske, tolkninger og vurderinger.

Hva er det viktigste dere har lært under koronapandemien?

– At enten så går det bedre, eller så går det over.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Vibeke Riiser-Larsen (47) og Erik Tunstad (64)

 • Yrke: Vi er skribenter og forfattere
 • Utdannelse: Vibeke har studert økonomi og sosiologi, Erik er biolog
 • Bosted: Vibeke - Oslo, Erik - Tjøme
 • Aktuell med: «Kritisk Tenkning. En enkel guide til å bruke hodet godt»
 • Forlag: Humanist Forlag
 • Antall sider: 211
Annonse

Vibeke Riiser-Larsen (47) og Erik Tunstad (64)

 • Yrke: Vi er skribenter og forfattere
 • Utdannelse: Vibeke har studert økonomi og sosiologi, Erik er biolog
 • Bosted: Vibeke - Oslo, Erik - Tjøme
 • Aktuell med: «Kritisk Tenkning. En enkel guide til å bruke hodet godt»
 • Forlag: Humanist Forlag
 • Antall sider: 211
Annonse