Annonse
En av de mest betydelige kildene til mikroplast er norske kunstgressbaner om dekkes av gummigranulat fra brukte bildekk.  Foto: NTB-scanpix.

Slik får vi ned utslipp av mikroplast

Listen over tiltak som kan redusere utslipp av mikroplast fra landbaserte kilder er satt sammen på oppdrag av Klima- og miljødepartementet.

En av de mest betydelige kildene til mikroplast er norske kunstgressbaner om dekkes av gummigranulat fra brukte bildekk.

Miljødirektoratet mener at vi bør vurdere om gummigranulat på sikt kan fases ut og foreslår blant annet å kartlegge hvilke alternative materialer som finnes.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

11 tiltak for å redusere mikroplast

 • Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
 • Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.
 • Undersøke miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner, dersom det ikke finnes andre løsninger:

A) Vurdere returordning for gummigranulat.

B) Vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift.

 • Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift.
 • Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter.
 • Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet.
 • Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp.
 • En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling.
 • Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner.
 • Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets.
 • Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene.
Annonse

11 tiltak for å redusere mikroplast

 • Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
 • Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.
 • Undersøke miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner, dersom det ikke finnes andre løsninger:

A) Vurdere returordning for gummigranulat.

B) Vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift.

 • Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift.
 • Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter.
 • Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet.
 • Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp.
 • En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling.
 • Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner.
 • Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets.
 • Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene.
Annonse