Annonse
Hjemmehjelpen bruker flere timer hos «yngre» brukere enn hos eldre.  Foto: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.

Kommunale omsorgstjenester​Bruker mest tid på «yngre» brukere

Selv om de fleste av dem som får praktisk bistand i form av hjelp til daglige gjøremål (hjemmehjelp) er over pensjonsalder, får de under 50 år tildelt flest timer.

I antall utgjør brukere over 50 år bare 10 prosent av dem som får hjemmehjelp. Denne gruppen fikk likevel hele 40 prosent av timene som ble utført i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Lese resten?
Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Annonse