Annonse
Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærer i grunnskolen, viser søkertallene fra samordna opptak. Foto: NTB scanpix
Søkertall høyere utdanning

Nedgang for første gang siden 2010

138.732 personer har søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Dette er 3.272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 prosent fra 2018. Dette er altså første gang søkertallene faller totalt siden 2010. Samordna opptak forvalter søking og opptak til grunnutdanninger ved 27 universiteter og høyskoler. 

Et tall som derimot øker er kvinneandelen: Den er nå 59,2 prosent mot 58,7 prosent i fjor.

Havbruk og IT topper

Tallene ble presentert torsdag formiddag.Som figuren viser, er det utdanningsområdene land- og havbruk og informasjonsteknologi som vokser mest målt mot fjoråret.

– Vi har i flere år sett en økning i søkere til informasjonsteknologistudier. I år er det nesten 400 flere søkere enn i fjor. Vi vet at Norge kommer til å trenge mer IKT-kompetanse fremover, og det er bra at søkerne ser at det finnes spennende yrkesmuligheter her, sier minister for høyere utdanning, Iselin Nybø.

Bergen mest populært

Dykker vi lenger ned i tallene peker Bergen seg ut med de to mest populære studiene målt i antall søkere:

Paramedisin ved Universitet i Stavanger, prehospitalt arbeid - paramedisin ved OsloMet og arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er studiene med flest førstevalgssøkere per studieplass.

Færre vil bli lærer og sykepleier

Antall søkere til lærerutdanninger og sykepleien faller, viser årets søknadstall til høyere utdanning.

Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærer i grunnskolen eller ta lektorutdanning, og på sykepleierstudiet er nedgangen i søkere på 18 prosent.

133 færre har grunnskolelærer (1.-10. trinn) som førstevalg i år sammenlignet med i fjor, mens det er 153 færre søkere som har lektorutdanningen på førsteplass i år.

– Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier Iselin Nybø.

14.122 har i år satt en av lærerutdanningene som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning. Det er 135 flere enn i fjor, men økningen er det kun barnehagelærerutdanningen som står for med nær 300 flere søkere.

Etter åtte år med oppgang er det i 2019 færre som søker seg til sykepleierstudiet. Nedgangen er på over 18 prosent.

Nybø mener nedgangen skyldes innføringen av karakterkrav i matematikk og norsk for å komme inn på studiet.

– Tidligere har vi gjort det samme på lærerutdanningene, og erfaringene er at søkertallene får en dupp når kravene til karakterer skjerpes, men at de ganske raskt øker igjen, sier Nybø.

Annonse
Annonse