Annonse
Yngve Slyngstad er leder i Norges Bank Investment Management. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oljefondet tapte 485 milliarder kroner i fjor

Fondets avkastning var positiv i andre og tredje kvartal, men et svakt aksjemarked i årets første og siste kvartal dro ned fondets samlede resultater, opplyser Statens pensjonsfond utland i en pressemelding.

Kun ved fire anledninger tidligere har fondet avsluttet året svakere enn det startet. Fjorårets verdifall var det nest største. Kun under finanskrisen i 2008 gjorde fondet det dårligere, da de endte året med en negativ avkastning på 23,3 prosent.

– Resultatene i 2018 var svake. Avkastningen over tid har likevel vært god, og høyere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Det var store svingninger i markedsverdien til oljefondet gjennom 2018, i et år preget av uro i markedene.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -9,5 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,6 prosent.

Fondets samlede avkastning var 0,3 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

I løpet av året økte fondets gjennomsnittlige eierandel i verdens børsnoterte selskaper etter at fondet i fjerde kvartal 2018 nettokjøpte aksjer. Aksjekjøpene tilsvarte 2,2 prosent av fondets markedsverdi ved utgangen av året.

– Fondet nettokjøpte aksjer for 185 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018. Hoveddelen ble kjøpt i november og desember, forteller leder i Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad.

Den strategiske aksjeandelen i referanseindeksen ble i 2017 satt til 70 prosent. Fondet utgjorde totalt 8256 milliarder kroner per 31. desember 2018, hvorav 66,3 prosent var investert i aksjer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 30,7 prosent i rentepapirer.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 224 milliarder kroner. For første gang siden 2015, ble fondet i juni måned tilført penger, og for året som helhet var tilførselen 33,8 milliarder kroner.

Annonse
Annonse