Annonse
I tillegg til dommen som er ventet i august, kommer det ytterligere tre rettssaker denne høsten der spillselskaper er gått til sak mot Norge. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix    

Pengespillselskaper spisser kampen mot norsk regulering

I august kommer den første dommen i et rush av saker som behandles i høst. Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association saksøkte Norge for å ha stoppet utbetaling av gevinster til spillere i Norge.

– Det skjer press på en rekke måter for å endre norsk spillpolitikk. Dette viser hvor sterkt de ønsker å få åpnet det norske markedet og gjøre det lovlig for det private lisensmarkedet og utenlandske pengespill, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som blant annet jobber mot spillavhengighet.

Både hos Actis og myndighetene har man merket seg at det er økende aktivitet fra pengespillbransjen for å endre den norske enerettsmodellen.

Bare statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (trav og galopp) har lov til å drive pengespill i Norge. Begrunnelsen er knyttet til spillavhengighet, kontroll og regulering. Senest i 2017 konkluderte regjeringspartiene at de ønsker en enerettsmodell, slik at monopolet for de to selskapene opprettholdes.

Flere rettssaker

I tillegg til avgjørelsen som er ventet i august, kommer det ytterligere tre rettssaker der spillselskaper har gått til sak mot Norge.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten sier at alle sakene berører pengespill og ulike deler av reguleringen i Norge.

– Vi ser at pengespillindustrien nå i flere søksmål utfordrer enerettsmodellen og andre sentrale deler av den norske pengespillreguleringen. Det er de i sin fulle rett til å gjøre, men staten ser disse søksmålene som et uttrykk for at pengespillreguleringen treffer, sier Schei, som er statens prosessfullmektig i alle tre sakene.

Han legger til at det er et bredt flertall i Stortinget som ønsker å verne om enerettsmodellen.

– Den hviler på sterke samfunnshensyn, og staten ser fram til å kunne forsvare denne også i rettsapparatet.

Bak de forskjellige søksmålene står selskapene Norsk Lotteri AS og Trannel International Ltd (eid av Kindred), som eier spill som Maria.com, Bingo.com og Unibet.com. I tillegg kommer del to av rettssaken til Entercash og interesseorganisasjonen European Gaming & Betting Association

Sjakkstrid

Samtidig ligger det klagesaker inne fra pengespillselskapene både hos Lotteritilsynet og hos ESA for brudd på EØS-avtalen.

Den private spillbransjen har skodd seg med lobbyister som er veldig godt kjent med regjeringens enerettspolitikk. Rolf Francis Sims, tidligere Kulturdepartementets spesialist på pengespill, skiftet beite og begynte som PR-sjef for Kindred Group i fjor.

– Kindred er en pådriver for etableringen av en lisensordning på det norske pengespillmarkedet. Vår virksomhet er lovlig innenfor EØS-området, og tiltak innført av norske myndigheter for å stanse vår virksomhet utfordrer vi nå i rettsvesenet, slår Sims fast.

Dagens Næringsliv skriver at Kindred har finansiert en rapport fra mediebyrået In Sight som viser at Norsk Tipping skal ha brukt mer penger på reklame for sine spill enn det som kommer fram av regnskapet.

Norsk Tipping bekrefter at det er utgifter til markedsføring som ikke kommer fram i reklameposten, men avviser regnstykkene til In Sight og sier at rapporten er produsert for å bli brukt under de kommende rettssakene.

Pengespillbransjens tiltak for å endre norsk spillpolitikk:

Dette er en oversikt over pågående saker og aktiviteter blant aktører i pengespillbransjen. Bransjen protesterer mot dagens norske pengespillpolitikk, den såkalte enerettsmodellen.

Rettssaker:
 • Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association mener at Lotteritilsynet ikke har rett til å stoppe betalingene mellom pengespillselskapene og norske spillere. Rettssaken gikk i Oslo tingrett i juni, og dom kommer i august.

 • Entercash har også saksøkt Norge fordi de mener at det norske betalingsforbudet er i strid med EØS-reglene. Denne saken er foreløpig ikke berammet.

 • Pengespillselskapet Norsk Lotteri AS har gått til sak mot Norge for avslag på å få konsesjon til å drive pengespill her i landet. Starter i Oslo tingrett 23. september.

 • Pengespillselskapet Trannel International Ltd har saksøkt Norge for vedtak som er gjort av Lotteritilsynet. Malta-registrerte Trannel er eid av Kindred. Trannel står også som eier av blant annet Unibet. Rettssaken går i Oslo tingrett 23. oktober.

Klagesak hos Lotteritilsynet:
 • Trannel International Ltd har klaget på at Lotteritilsynet har pålagt selskapet å stanse pengespill i Norge. Saken ligger til avgjørelse hos Lotterinemnda og Kulturdepartementet. Selskapet eier spill som Maria.com, Bingo.com og Unibet.com
EU-klage:
 • Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association har også klaget inn Norge til ESA som er EFTAs overvåkingsorgan. De mener at Norge ikke følger EØS-reglene og EUs betalingsdirektiv.
Lobbyister:
 • Carl Fredrik Stenstrøm som har jobbet 18 år i Norsk Rikstoto, gikk over til jobb som generalsekretær i Norsk bransjeforening for Onlinespill (NBO) I mai.

 • Juristen Rolf Francis Sims, tidligere Kulturdepartementets spesialist på pengespill, begynte som PR-sjef for Kindred Group i fjor.

Aktuelt:
 • Sjakkspilleren Magnus Carlsen har startet egen sjakklubb med mål om å få nok delegater til å stemme for at Norges Sjakkforbund skal si ja til sponsoravtale og samarbeid med spillselskapet Kindred.
Annonse

Pengespillbransjens tiltak for å endre norsk spillpolitikk:

Dette er en oversikt over pågående saker og aktiviteter blant aktører i pengespillbransjen. Bransjen protesterer mot dagens norske pengespillpolitikk, den såkalte enerettsmodellen.

Rettssaker:
 • Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association mener at Lotteritilsynet ikke har rett til å stoppe betalingene mellom pengespillselskapene og norske spillere. Rettssaken gikk i Oslo tingrett i juni, og dom kommer i august.

 • Entercash har også saksøkt Norge fordi de mener at det norske betalingsforbudet er i strid med EØS-reglene. Denne saken er foreløpig ikke berammet.

 • Pengespillselskapet Norsk Lotteri AS har gått til sak mot Norge for avslag på å få konsesjon til å drive pengespill her i landet. Starter i Oslo tingrett 23. september.

 • Pengespillselskapet Trannel International Ltd har saksøkt Norge for vedtak som er gjort av Lotteritilsynet. Malta-registrerte Trannel er eid av Kindred. Trannel står også som eier av blant annet Unibet. Rettssaken går i Oslo tingrett 23. oktober.

Klagesak hos Lotteritilsynet:
 • Trannel International Ltd har klaget på at Lotteritilsynet har pålagt selskapet å stanse pengespill i Norge. Saken ligger til avgjørelse hos Lotterinemnda og Kulturdepartementet. Selskapet eier spill som Maria.com, Bingo.com og Unibet.com
EU-klage:
 • Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association har også klaget inn Norge til ESA som er EFTAs overvåkingsorgan. De mener at Norge ikke følger EØS-reglene og EUs betalingsdirektiv.
Lobbyister:
 • Carl Fredrik Stenstrøm som har jobbet 18 år i Norsk Rikstoto, gikk over til jobb som generalsekretær i Norsk bransjeforening for Onlinespill (NBO) I mai.

 • Juristen Rolf Francis Sims, tidligere Kulturdepartementets spesialist på pengespill, begynte som PR-sjef for Kindred Group i fjor.

Aktuelt:
 • Sjakkspilleren Magnus Carlsen har startet egen sjakklubb med mål om å få nok delegater til å stemme for at Norges Sjakkforbund skal si ja til sponsoravtale og samarbeid med spillselskapet Kindred.
Annonse