Annonse
Høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger er utnevt til ny sivilombudsmann.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sivilombudsmannen refser norske myndigheter for isolasjonsbruk

I en særskilt melding til Stortinget anbefaler Sivilombudsmannen en rekke endringer knyttet til bruken av isolasjon.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har i tidsrommet 2014–2018 besøkt 19 norske høysikkerhetsfengsler. De overleverte tirsdag en særskilt melding til Stortinget, som er det sterkeste virkemiddelet de har overfor forvaltningen.

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

De slår fast at norske myndigheter over flere år har fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon.

– Isolasjon og manglende menneskelig kontakt er skadelig og må begrenses, sier han.

Ifølge Sivilombudsmannen overholdes verken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder.

I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere, slår Sivilombudsmannen fast.

Det blir blant annet rettet kritikk mot at myndighetene ikke har oversikt over isolasjonsbruk, at tilsynsordningene er svake og at det er for dårlig oppfølging av psykisk syke.

De kommer med følgende anbefalinger i meldingen:

* At myndighetene sikrer seg data over isolasjonsbruk. I dag finnes det ingen pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler.

* At lov- og regelverk blir endret, slik at isolasjon begrenses.

* At helse- og omsorgstjenestene til isolerte innsatte styrkes.

 

Annonse
Annonse