Annonse
Jente i Bagladesh smiler til fotografen. Foto: Nowshad Arefin
Digitalisering

Slik brukte forskerne Telenors stordata til å kartlegge malariaspredning i Bangladesh

Ny forskning viser at mobilitetsdata kombinert med genetikkdata fra malariaparasitter kan kartlegge og forstå spredning av resistent malaria. Studien er utført i Bangladesh av Harvard T.H. Chan School of Public Health, Telenor, Mahidol-Oxford Research Unit, og lokale helsemyndigheter.

Studien, «Mapping imported malaria in Bangladesh using parasite genetic and human mobility data», er en av tidenes største forskningsprosjekter der man tallfester de menneskelige mobilitetsmønstrene som sprer epidemisk sykdom. Modeller av befolkningsbevegelser kan hjelpe oss til å forstå hvordan nye, resistente former for malaria spres, og forskningen kan hjelpe lokale helsemyndigheter med å forutsi og begrense denne globale helsetrusselen i Sørøst-Asia.

En kombinasjon av epidemiologiske data, reiseundersøkelser, genetikkdata fra parasitter og anonymiserte data fra mobilnettverk, gjorde det mulig for forskerne å måle den geografiske spredningen av ulike typer malariaparasitter i sørøst-Bangladesh, herunder resistente mutasjoner.

Dataene pekte på spredning av parasitter fra steder utenfor høyfrekvente malariaområder, og viste også betydelig overføring av parasitter i hele Chittagong Hill Tracts i sørøst-Bangladesh. 

– Kombinasjonsmetoden ga oss detaljert innsikt i retningen og intensiteten til parasittstrømmen mellom ulike steder, uttaler Hsiao-Han Chang, forsker ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, til eLife Sciences, som har publisert studien.

– Undersøkelsen beviser at vi har en effektiv nøkkel til bekjempelse av malaria - nemlig stordata, sier Kenth Engø-Monsen, seniorforsker hos Telenor Research. 

– Når anonymiserte data fra mobilnettverk brukes sammen med sykdomsinformasjon fra lokale myndigheter, viser de om resistente mutasjoner av malariaparasitter spres lokalt eller kommer utenfra lokalområdet, sier Engø-Monsen.

Kampen mot den resistente parasitten

– Denne kunnskapen gjør det lettere for helsemyndigheter å spre offentlig helseinformasjon, gjennomføre forbyggende tiltak som å distribuere flere myggnett og utstede varsler, både i områder der det er malariautbrudd i dag, og områder der det kan oppstå utbrudd. Vår studie viser hvordan aggregerte data kan brukes til beste for samfunnet, sier Geoffrey Canright, forsker hos Telenor Research.

I dag gjenstår det kun ett effektivt legemiddel til behandling av alvorlig malaria. Resistens mot dette legemiddelet har oppstått i Kambodsja og har blitt spredt med mennesker til andre deler av Sørøst-Asia. En stor del av årsaken til at Bangladesh ble valgt til den nye malariastudien er at landet ligger sentralt mellom Sørøst-Asia og resten av verden. Muligheten til å spore og kvantifisere spredningen av malaria, spesielt den legemiddelresistente typen, har blitt prioritert i nasjonale helseprogrammer, og det er dette studien retter seg mot.

Anvendelse av lærdommer fra tidligere forskning om denguefeber i Pakistan

Undersøkelsen er basert på lærdommer fra en tidligere studie som forsket på stordata og spredning av denguefeber i Pakistan under et stort utbrudd i 2013. Undersøkelsen brukte anonymiserte mobildata for å kartlegge den geografiske- og tidsmessige spredningen av epidemien og har potensiale til å bidra til å utforme mer effektive nasjonale forsvarsmekanismer.

Malaria er i dag en stor byrde for verdenssamfunnet. Rundt 200 millioner mennesker blir årlig smittet av parasitten, og opp mot 400 000 mennesker dør. Den nye forskningen viser hvor viktig og effektivt dataintegrering og analyse av genetikkdata for sykdommer, sammen med mobilitetsdata, er for utryddelse av malaria.

Om studien

  • Forskningen er delvis finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation og National Institutes of Health.
  • Følgende har gjennomført studien: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Telenors mobilselskap i Bangladesh, Grameenphone, Telenors forskningsavdeling, Mahidol-Oxford Research Unit i Bangkok, og National Malaria Elimination Programme (NMEP) i Bangladesh.
  • Studien bruker anonymiserte, aggregerte mobildata til å lage modeller av bevegelsesmønstrene til mennesker i sørøst-Bangladesh, og ble gjennomført fra 2016 til starten av 2019.

 

Annonse
Annonse