Annonse
Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Staten har solgt seg ned i Entra

Den 5. juni 2019 solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner.

Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent.

– Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess. Prisen per aksje ble 123,5 kroner, og staten mottar totalt 2,5 milliarder kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utandet.

Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014 da det kom inn flere eiere.

Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i Entra, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

– Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Isaksen.

ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS og UBS Europe SE har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra ASA i en periode på inntil 90 dager etter gjennomføringen av salget.

Fakta om Entra

  • Entra ASA er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er ledende innenfor kontoreiendom.

  • Entra ASA eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 92 eiendommer, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

  • Ved utgangen av første kvartal 2019 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på rundt 46,4 milliarder kroner.

  • Entra ASA ble notert på Oslo Børs i oktober 2014. Etter dette beholdt staten en eierandel på 49,9 prosent. Gjennom utdeling av bonusaksjer i oktober 2015 ble statens eierandel redusert til 49,7 prosent. Etter nedsalget i september 2016 ble eierandelen redusert til 33,4 prosent, og eierandelen er nå ved dette salget redusert ytterligere til 22,4 prosent.

 

Annonse
Annonse