Annonse
 Linda Hofstad Helleland og nestleder Henrik Asheim presenterer Høyres førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for 2021-2025 i Studenthallen på OsloMet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Dette er sakene som splitter Høyre

Programutkastet sendes nå ut på høring i partiet, og det blir opp til Høyres landsmøte i mars å ta en endelig beslutning.

Dette er forslagene som det er uenighet om i programkomiteen:

* Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker. (Mindretallet vil stryke dette punktet.)

* Gjøre budsjettstøtten i landbruket mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. (Mindretallet går i stedet inn for et punkt om at budsjettstøtten må sikre en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal.)

* Redusere statens eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene. (Mindretallet vil stryke dette punktet.)

* La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole. (Mindretallet går i stedet inn for at mobilbruk i timene som hovedregel skal forbys, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget.)

* Evaluere regionreformen og vurdere videreføring eller nedlegging av fylkene som forvaltningsnivå. (Dissensen går ut på at det skal være to forvaltningsnivåer i Norge, og at fylkeskommunen derfor skal avvikles.)

* Fjerne konstantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. (Mindretallet vil beholde kontantstøtten.)

* Bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spillavhengige skal veie tyngst. (Mindretallet ønsker i stedet en modell inspirert av Danmark og Sverige.)

Det 72 sider lange programutkastet ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag formiddag.

 

Annonse
Annonse