Annonse
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har skaffet Norge plass i en ny EU-satsing som skal sikre støtte til hydrogenprosjekter.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB      

Norge blir med i europeisk hydrogensatsing

Det er EUs såkalte IPCEI for hydrogen Norge nå slutter seg til.

IPCEI er en forkortelse for «viktige prosjekter av felles europeisk interesse». Initiativet skal sikre at statsstøtte sluses til prosjekter som kan sette europeisk industri i førersetet globalt.

– Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre. Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk teknologien, men vi trenger ikke å gjøre alt alene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

– Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi både sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en god mulighet til å øke kvaliteten på sine prosjekter, sier han.

EU-kommisjonen har karakterisert IPCEI som et kraftfullt verktøy i klimapolitikken. Fra før er det lansert to IPCEI-er for batteriteknologi.

I den nye IPCEI-en for hydrogen skal Norge delta sammen med land som Tyskland og Danmark. Målet er å støtte utvikling av innovativ hydrogenteknologi.

Prosjektene vil være unntatt for vanlige regler for statsstøtte. De må notifiseres særskilt til EØS-tilsynet Esa.

Enova får hovedansvar for å forvalte den norske deltakelsen.

Annonse
Annonse