Annonse
Foto: iStock / morkeman

Strømmen av oljepenger tørker inn

Totalt for første halvår leverte Petoro 34 milliarder kroner til staten.

Det går frem av en pressemelding fra selskapet som styrer statens økonomiske engasjement på norsk sokkel.

Halvårsresultatet er en nedgang på 43 prosent fra samme periode i fjor. Aller svakest er resultatet fra andre kvartal som kun ga 7 milliarder i kontantstrøm til staten.

Dette er det lavest målte siden Petoro ble opprettet i 2001.

Selskapet knyttet nedgangen til koronakrisen.

– Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen. – På kort sikt får dette umiddelbar virkning på inntektene til staten fra vår portefølje. Selv om olje- og gasselskapene var bedre rustet til å møte krisen nå enn ved forrige prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for industrien. Å styrke attraktiviteten til norsk sokkel har derfor aldri vært viktigere, sier Moen og understreker betydningen av myndighetenes tiltakspakke både på kort og lang sikt.

Annonse
Annonse