Synspunkt

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen har stått i spissen for en omstridt intern omorganisering ved Kulturrådet. Her fra da hun i 2016 ble presentert av daværende kultulrminister Linda Hoftstad Helleland som ny direktør i 2016.

Feilslått fra Lerø om fagforeningskritikk i Kulturrådet

Å jobbe med å bedre tilliten mellom partene på en arbeidsplass er ikke surmaget, det er tvert imot konstruktivt, skriver styret i Forskerforbundet ved Kulturrådet i et svarinnlegg til Magne Lerøs lederartikkel.

Publisert Sist oppdatert

Rannveig Sjøvaag er styreleder i Forskerforbundet ved Kulturrådet.

SYNSPUNKT. I Klassekampen 23. mars svarer Rannveig Sjøvaag, styreleder i Forskerforbundet ved Kulturrådet, på spørsmål om to brev som fagforeningen sendte til arbeidsgiver i henholdsvis september og desember 2020.

I lederen i Dagens Perspektiv og Kulturplot samme dag kaller Magne Lerø intervjuet med Rannveig Sjøvaag for «surmaget fagforeningskritikk». Styret i Forskerforbundet ved Kulturrådet har behov for å oppklare noen misforståelser i Lerøs leder

Lerø hevder blant annet at Forskerforbundet «er imot de organisatoriske endringer som skjer». Dette stemmer ikke. I Klassekampen presiserer Sjøvaag at Forskerforbundet «ikke kritiserer omorganiseringen i seg selv», men derimot prosessen. Forskerforbundet er av den oppfatning at det er fagforeningers oppgave å jobbe for gode prosesser, godt partssamarbeid og god tillit mellom partene i arbeidslivet.

Forskerforbundet er opptatt av omorganiseringen fordi vi ønsker et velfungerende Kulturråd som kan bistå kulturlivet på en best mulig måte.

Arbeidet er ikke over selv om et nytt organisasjonskart er på plass.

Lerø argumenterer for at ledelsen i Kulturrådet ikke trenger de ansattes tillit, kun tillit fra overordnede i Kulturdepartementet. Det må han få lov til å mene. Ikke desto mindre står dette i kontrast til det han påpeker litt senere: «En leder som ikke makter å få de ansette med seg, vil ikke lykkes over tid. Det er derfor viktig at ledelsen legger vekt på dialog og involvering av ansatte.» Her er vi på linje med Lerø. Vi forstår tillit nettopp som god dialog, involvering og gjensidig forståelse. Uten høy grad av tillit mellom partene i arbeidslivet blir det heller ikke noe godt samarbeid.

Lerø skriver videre: «De ansatte har sin fulle rett til å kritisere ledelsen og uttale misnøye. Men når beslutninger er fattet og omorganisering er gjennomført, kan en ikke legge opp til omkamper.» Forskerforbundet har ikke bedt om omkamper. Tvert imot: I brevet til arbeidsgiver i desember understreker vi at partene nå må se fremover. Arbeidet er ikke over selv om et nytt organisasjonskart er på plass.

Bakgrunnen for brevene til arbeidsgiver var et ønske fra Forskerforbundet om å bedre partsamarbeidet og tilliten mellom partene i Kulturrådet. Derfor også den følgende kommentaren fra Sjøvaag i Klassekampen, som også Lerø trekker frem. «Tillit er fortsatt et tema som må diskuteres. Det er fortsatt behov for å jobbe med kvaliteten i partssamarbeidet.» Vi oppfatter ikke at det å jobbe for å bedre tilliten mellom partene på en arbeidsplass er spesielt kontroversielt. Det er heller ikke surmaget. Det er tvert imot konstruktivt.

Innlegget er skrevet på vegne av styret i Forskerforbundet ved Kulturrådet.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS