Annonse

leserinnlegg

rullestol_silhu.jpg

Funksjonshemmede mures inne i hjemkommunen

Skal funksjonshemmede nektes å krysse kommunegrensen? spør Ann-Kristin Krokan i Uloba.

Fra galt til verre

Siden dagens regjering kom til makten for åtte år siden, er tallet på statsansatte steget med 22 000. Det fremgår av statens egne tall, sammenstilt for Dagens Næringsliv av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert i avisen tirsdag, skriver Ragnar Larsen.

katastrofefaksi.jpg

– Norge trenger flere bein å stå på

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker å nyansere spissformuleringen som ble gjengitt i Dagens Næringsliv i går. Hun mener vi trenger flere bein å stå på i fremtiden.

sz3cf3ee_as_sma.jpg

Fjordene er strategiske

Staten har en større eierandel i norsk næringsliv enn det som godt er. Stort statlig eierskap betyr konsentrasjon av eiermakt på få hender. Det innbyr også til interessekollisjoner når staten skal fastlegge rammebetingelser og gi føringer for enkelte bransjer – samtidig som staten er en betydelig eier, skriver Ragnar Larsen.

sz3c73c9_as_sma.jpg

Klimavekkelsen sovnet

Politisk debatt i Norge bæres ofte frem på stemningsbølger, som i sin funksjonsmåte har klare likhetstrekk med religiøse vekkelser, skriver Ragnar Larsen.

lambda_crop.jpg

Oslo – en nasjonal belastning

Carl I. Hagen tok feil da han i sin tid omtalte NRK som ARK – Arbeiderpartiets Rikskringkasting. Denne ukens overdimensjonerte riksdekning av et lokalt kunstgalleri i hovedstaden var derimot nok et eksempel på at NRK i praksis er Oslo Rikskringkasting – ORK. Ofte oppleves statskringkastingen også slik – et ork, skriver Ragnar Larsen.

husby.jpg

«Sinte unge tar igjen!»

«De er late, udugelige, tiltaksløse, småkriminelle, doplangere, dropouts, ramp, hasjrøykende, rusmisbrukere, NAV-ere, arbeidsskye pøbler!»

Verden går heldigvis fremover

«Jeg hater CSR.» Utbruddet kommer fra markedsføringseksperten Cindy Gallop, ifølge Ukeavisen Ledelse. Selv forundres jeg stadig over diskusjonen og debatten rundt begrepene, skriver Kjersti Fløgstad, daglig leder i GoodBusiness.

tale.jpg

Kommunikasjon på timeplanen

En sjef som kommuniserer dårlig kan sette tilliten til hele virksomheten på spill. Derfor bør kommunikasjonskunnskap inn i landets lederutdanninger, skriver Nils M. Apeland.

253723_.jpg

Jeg leter etter løsninger!

Jeg leter etter mennesker som ikke ser hvordan de ikke får det til, skriver Inger Ellen Nicolaisen.

Skivebom fra høyresiden

I Morgennytt på NRK P2 sist fredag ble lovforslaget om endringer i regnskapsloven med tanke på bedrifters samfunnsansvar debattert. Vi er glad for at lovforslaget nå har fått flertall i finanskomiteen på Stortinget, men er svært overrasket over NHO, Høyre og FrPs motforestillinger, skriver Stine Lise Hattestad Bratsberg og Signe Bunkholt Sæter i Pure CSR.

nicolaisen_inge.jpg

Jeg elsker å bygge!

Skal jeg bygge bedrifter må jeg først og fremst bygge mennesker, skriver Inger Ellen Nicolaisen.

240554_.jpg

Gjennomsnittlige dødsfall og lidelser

Det var med undring jeg hørte statsminister Stoltenberg svare på spørsmålet om situasjonen ved Ahus i Stortingets spørretime den 16. januar, skriver Jomar Kuvås.

230581_.jpg

Avskaff de regionale helseforetakene

I 2002 ble sykehusene omorganisert til helseforetak og det ble samtidig opprettet regionale helseforetak som eiere av sykehusene og med helseministeren som øverste sjef.

230239_.jpg

Høyre kutter ikke sykelønnen

Høyre har i vårt budsjett tatt vare på dagens gode sykelønnsordning med 100 prosent lønn fra første dag i 12 måneder. Men vi forstår også at om vi skal sikre verdens mest sjenerøse sykelønnsordning, må vi gjøre alt vi kan for å få folk friske og tilbake på jobb så raskt som mulig.

229545_.jpg

FrP: Flere i arbeid gir færre på trygd

Magne Lerøs kommentar fredag var basert på et oppslag i Dagsavisen om Venstres, Høyres og Frps politikk når det gjelder sykelønn. Frp hevder de ikke er riktig gjengitt i Dagsavisen. De vil ikke kutte i sykelønnen.

228146_.jpg

Norsk sokkel og klimaet

Statoil mener at vi trenger sterkere virkemidler for å få utslippene av klimagasser ned. Men virkemidlene må gjelde for flere land enn Norge. Den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at vi har dårlig tid.

226658_.jpg

Pratmakernes tidsalder

President Obama beskrives som retorikkens Messi. God retoriker har også statsminister Jens Stoltenberg blitt beskrevet som. Gode retorikere, eller pratmakere som jeg vil si, sikrer ikke alltid god og trygg samfunnsutvikling.

225670_.jpg

«Jeg må tenke på det»

Dette er den vanligste innvendingen norske kunder kommer med. Og den verste å håndtere for selgerne. Men det er ikke sant.

222301_.jpg

Den avviste telefon

Telefonsalg er en kunstart på linje med symfonier. De fleste telefonselgere sliter med avvisning. Som medfører færre salg og utslitte selgere. I mitt arbeid med telefonselgere har jeg funnet to enkle og logiske løsninger på dette problemet. De er så grunnleggende at de stadig blir oversett.

221124_.jpg

Uten ansvar for milliardtap og økt pasientrisiko

Siden de regionale helseforetakene (RHF) ble opprettet i 2002, har de regionale helseforetakene i sør og øst gått med i alt fem milliarder kroner i underskudd, men ikke bare det. De har gått med underskudd hvert år unntatt ett år. Også i år regner Helse Sør-Øst (HSØ) med at resultatet blir negativt med over 500 mill kroner. Det er på tid at noen tar ansvar for dette.

213353_.jpg

Pasienten i sentrum

Helga Pedersen svarer på Magne Lerøs leder fra i går, <a href="http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/aps-styringspanikk-/">Aps styringspanikk.</a>

208107_.jpg

Om fastleger og sanksjoner

I nettutgaven til <a href="http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/helseministeren-ga-opp/">Ukeavisen Ledelse 30. august</a> omtaler redaktør Magne Lerø den nye fastlegeforskriften og Legeforeningens rolle. Legeforeningen er tilfreds med at vi nå har fått på plass en forskrift som legger til rette for en god videreutvikling av fastlegeordningen. Fastlegene er til for pasientene. Det er pasientene som er de virkelige vinnerne i det resultatet som nå foreligger.

businessfolk_si.jpg

Hvor var kommunikatørene?

Noen av oss puster kanskje lettet ut, mens andre tenker som meg: Burde ikke også vi kommunikasjonsmedarbeidere og – rådgivere blitt gjenstand for gransking av 22. julikommisjonen?

191006_.jpg

Demokratisk underskudd i styring av sykehus

Den nye inntektsmodellen til Helse Sør-Øst (HSØ) er et eksempel på uheldig styring av sykehus og hvordan krevende prosesser gjennomføres.

norwegian_fly_f.jpg

Norwegian-striden

Jeg har med interesse lest redaktø Magne Lerøs mening "Kjos i indre strid". Jeg vil tillate meg å gi en tilbakemelding på den avsluttende kommentaren "…løftet fram i opinionen at man ikke kan være en global aktør med norske lønninger og arbeidsbetingelser. Det burde folk forstå.".

Habilitet i stats- og kommuneforvaltningen med fokus mot grensen for inhabilitet

Gjennom de siste måneder er det i samfunnsdebatten dukket opp en rekke saker som knytter seg til habilitetsspørsmålet. Tilfellene som vi i det siste har sett, gjelder nåværende og tidligere statsråder. Både saken tilknyttet tidligere barne- og likestillingsminister Audun Lysbakke, og saken tilknyttet utenriksminister Jonas Gahr Støre har aktualisert temaet. Habilitetsreglene har stor betydning både for ledere og ansatte i stats- og kommuneforvaltning.

173940_.jpg

Sykehusfusjoner, ansvar og paradokser

Helseministeren har hatt en travel tid for å svare på spørsmål fra stortingsrepresentanter samt møte i Stortinget om Oslo universitetssykehus (OUS). For problemstillingene har vært mange etter at Helse Sør-Øst (HSØ) iverksatte den store omorganiseringen i november 2008 etter anmodning fra departementet.

Regelfølging - skjønnsutøvelse?

Stortingsrepresentant Aksel Hagen følger opp gårsdagens kommentar fra Magne Lerø om å sørge for at regler og lover gir rom for statsråders politiske skjønn.

istock_00000161.jpg

Korrupsjon og korrupsjon kan vere så mangt

I Norge – som i andre land – har vi fleire korrupsjonsbegrep. I daglegtale betyr vel korrupt omtrent det same som råttent. «Dette verkar heilt korrupt» seier folk gjerne, når det luktar dårleg av saksbehandlinga i ei viktig sak.

163064_1698922.jpg

Felles fiende, ulik vurdering

Det er ulikt syn på vikardirektivet i regjeringen. SV og Sp er enige med en så og si samlet fagbevegelse om at det som hittil er lagt på bordet tyder klart på at det er stor risiko for at vi må svekke arbeidsmiljøloven og tillate mer bruk av vikarer og inn og utleie hvis vi sier ja.

ullev__l_univer.jpg

Sykehusledelse til pynt? Midlertidig ledelse

I slutten av oktober sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite et brev med spørsmål til helseministeren vedrørende omstillingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Komiteen besluttet den 29. november å sende et nytt brev med flere spørsmål.

veiarbeid_mann_.jpg

Unyansert om konkurranse

I en lederartikkel kalt <a href="http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/feilslatt-konkurranseutsetting/">"Feilslått konkurranseutsetting"</a> som sto i Ukeavisenledelse.no 1. desember gir redaktør Magne Lerø et inntrykk av at konkurranse i offentlig sektor ikke fungerer. Han prøver å underbygge sin konklusjon med to eksempler fra henholdsvis veisektoren og omsorgssektoren, men overbeviser ikke.

glad_kvinne.jpg

Gi rom for det nye

Fremtidens ledelse handler om å frigjøre den energi, kompetanse og kreativitet som allerede finnes i organisasjonen.

138835_1042871.jpg

Sjefens gode side

Hva er det som har gjort at den danske Falck-sjefen Lars Nørby Johansen har gjort så stor suksess som næringslivsleder? Presten Kathrine Lilleør graver og spør. Det er blitt en hel bok av det.

133832_922906.jpg

Om individets renessanse VS teamarbeid:

Vidar Terje Davidsen mener rektor Tom Colbjørnsen gjengir myter og feil om teambygging i en artikkel i Dagens Næringsliv. Han får ikke innlegget på trykk i DN, men du kan lese det her.

Klokt å stenge Aker?

Kommentar til «Sykehusomkamp enda en gang» i Ukeavisen Ledelse 16.08.2011.

pelsdyr.jpg

Norsk motebransje immune mot pelsframstøt?

Mandag 8. august sparkes moteuka i gang. Med tette bånd mellom pels- og deler av designbransjen, er det et veiskille at vi nå for andre gang har moteuke uten pels.

pelsdyr_s__lvre.jpg

Pels en symbolsak for Senterpartiet?

Pelsnæringen er ikke viktig for Norge lenger. Hvorfor forsvare den?

doktor_sykes__s.jpg

Pasientomsorg og annen kriminell virksomhet

Ordfører i Skedsmo, Anita Orlund, tar i Romerikes Blad et kraftfullt oppgjør med vikarbyråer og andre kommunen kjøper tjenester av, og erklærer klart at kommunen ikke vil samarbeide med lovbrytere. Det er en politikers privilegium å være unyansert.

oljeplattform_s.jpg

Sikkerhet og organisasjonskultur

Er Statoils organisasjonskultur en sikkerhetsrisiko?

veidekke3__ane_.jpg

Si meg hvem du omgås …

Både BP og Veidekke erfarer i disse dager smertelig at når omdømmet settes i spill hjelper det lite å være formelt skyldfri, skriver Harald Masst i et innlegg.

labyrint_oversi.jpg

Læring i et kvalitetsperspektiv

Vi må ha identifiserbare mål for å kunne påvise og evaluere læring i virksomheter.

coaching_.jpg

Læring gjennom praksis – villedning eller bevisstgjøring?

Jeg vil takke Rolf Lindgren for at han setter fokus på læring og kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Jeg kunne imidlertid ønske at han var mer nyansert og ikke like bombastisk i sine konklusjoner.

coaching_m__te_.jpg

AFF, coaching og forskning

Forskningssjef Rune Rønning i Administrativt Forskningsfond mener i Ukeavisen Ledelse den 15.10.2010 at ledere ofte får personlighetsråd av blant annet coacher når det er råd til lederrollen de bør ha.

bi_nydalen0017_.jpg

Hvordan unngå rankingfellen

Å heve seg i en ranking ved å arbeide direkte med indikatorene kan være den beste måten å unngå å få en varig høy plassering i rankingen.

treholt_3_pst_f.jpg

Treholtsaken – Den vanskelige objektiviteten

Den har fulgt oss over 25 år, og vært en del av vår nære samfunns- og rettshistorie på godt og vondt. I disse dager er den igjen en del av mediebildet, ved nye opplysninger og avsløringer.

kuer.jpg

Tines løgnaktige produktreklame

Tine melks nye produktreklame «kanskje verdens fineste melk», viser oss tydelig at Tine a) anten manglar betydelig kompetanse på kva som foregår på dyrevelferdsfronten i andre land og difor trur at Norge er best, eller b) at dei simpelten spreier lögner, heilt bevisst.

intervju_tre_pe.jpg

Jobbsøking – Gå der ingen andre går

Å finne en jobb er lett, men å finne akkurat den riktige jobben er vrient.

Kommentar til gårsdagens leder

Gårsdagens leder Lettvint om offentlig ledelse ble godt kommentert på dagensledelse.no. Gry Røste skriver: Etter 17 års fartstid som leder i en større offentlig virksomhet, vil jeg gi Sveås støtte på at det finnes svakheter i ledelse i offentlig sektor.

138437258_sex_a.jpg

Da «sex and the city-kvinnene» endret verdensøkonomien!

FRA PAPIRAVISEN: Carrie Bradshaw og hennes fabulous (single) venner kommer til å endre verden økonomien av en enkel grunn: De er kvinner, single i storbyen, amerikanske og de tjener - veldig - mye penger!

Kommentar til «Stoltenberg som svamp»

Magne Lerø skriver «Jens Stoltenberg svarte godt for seg». Det er avhengig av om målet er å slippe unna kritikk eller å gi svar som ivaretar en historisk korrekt fremstilling.

138430517_inter.jpg

Lytting og ledelse av kunnskapsarbeidere

En forutsetning for all lytting er å frigjøre seg fra forutinntatte forestillinger om medarbeidergruppers motiver for å reagere på beslutninger.

Folkeskikk på hjemmebanen

Hvordan hadde dine kolleger og venner reagert hvis du sa følgende til dem:

Gjør mer enn bare å administrere - LED!

Jeg gjentar det sannsynligvis til kjedsommelighet, men det er min dype overbevisning; alt står og faller på lederskapet!

Bedriftene frykter ikke kvinner

Antall ASA-selskaper er blitt halvert siden det ble bestemt at 40 prosent av styremedlemmene skal være kvinner, skriver Ukeavisen Ledelse 4.desember.

En bedre indikator

Det er en meget krevende disiplin å se riktig i krystallkulen for tiden.

138425722_coach.jpg

Coaching på vei til anerkjennelse?

Coaching må bygge på forskning.

138421269_opera.jpg

Bedre ledelse i norske sykehus

Igjen er vi blitt minnet om at norske sykehus er de minst effektive i Norden. Hoved­årsaken er ledelsen og organi­seringen.

138421001_dream.jpg

Javisst virker coaching!

Gjennom de siste årene har det vært gjennomført en rekke undersøkelser av individuelle og organisasjonsmessige effekter av coaching.

Annonse
Annonse
Annonse