Annonse

Forskning

DigitaliseringWatson permittert

Amerikansk senter for kreftforskning setter Watson-satsingen sin på vent. Samtidig flytter IBM Norge inn i Oslo Cancer Cluster.

Rekord60 milliardar kroner til forsking og utviklingsarbeid

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no.

Samfunnsviterne kjemper om SSBs fremtid

Det foregår en maktkamp i Statistisk sentralbyrå, SSB. Nå har forskningslederne i byrået presentert en rekke argumenter for hvorfor de er skeptiske til endringene foreslått i et utvalg som har vurdert den fremtidige organiseringen.

DopingNorske forskere i strupen på WADA

Hevder laboratoriearbeidet ikke er vitenskapelig etterrettelig og at det ikke bør være nok til å felle en dom.

Meyer klar for langvarig kamp i SSB-strid

SSB-sjef Christine Meyer lover at SSBs arbeid for teknisk beregningsutvalg (TBU) uansett ikke vil bli skadelidende ved en omorganisering av SSBs forskningsvirksomhet.

Annonse

Krever møte med regjeringenArbeidslivet flokker seg sammen for å stoppe foreslåtte endringer i SSB

De foreslåtte endringene i SSB vurderer ikke byråets rolle for den økonomiske politikken eller deres ansvar for Teknisk beregningsutvalg, mener et samlet organisert arbeidsliv. Nå vil partene møte regjeringen.

Vind påvirkes også av klimaendringene

Klimaendringene gir oss mer og sterkere vind, viser en fersk forskningsrapport.

– Norge beveger seg vekk fra forskningen som bidrar til omstilling

Abelia mener den ferske gjennomgangen av Forskningsrådet fører norske politikere på ville veier.

RapportLite tilfreds med forskningsarbeidet i departementene

Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere, anbefaler ekspertgruppe som har sett på Forskningsrådet.

Oppskriften på vellykket innovasjon

En vellykket innovasjonsprosess i Statoil består av et fast mønster og seks faser.

Annonse

ForskningsrådetBer om innspill til ny forskning på arbeid og velferd

Planen for den nye forskningsinnsatsen skal utarbeides i løpet av våren 2017.

NTNUNy forskning åpner for miljøvennlig CO2-fangst

En forskergruppe ved NTNU ar utviklet en tynn plastmembran som kan fjerne opptil 90 prosent av karbondioksid i røykgass og biogass.

OljeboringNaturen krymper gigantregning for skattebetalerne

SINTEF-forsker Erling Fjær forklarer at skattebetalere kan unngå kjemperegning takket være naturens evne til å reparere seg selv når oljebrønnene skal plugges igjen.

Nye norske muligheter i et mer tilgjengelig Kina

Det nye forholdet til Kina gir svært interessante muligheter for norsk forskning, og norske bedrifter gis tilgang til verdens største og mest innovasjonshungrige marked.

Taktskifte for forskning og utvikling

Men fortsatt bak de nordiske landene. Det går frem av en SSB-analyse av FoU-aktiviteten siden 1970.

Annonse

HavteknologiInternasjonalt samarbeid åpner muligheter for norske bedrifter

I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.

HavrommetForeslår massiv satsing på marin klynge i Bergen

Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. – Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

VarslingTil rettssak mot Oslo universitetssykehus

Jinan Behnan varslet om dårlige forhold ved Oslo universitetssykehus. Det fikk konsekvenser for henne. Nå saksøker hun. OUS sier Behnan har vært «svært krevende».

Annonse

Anerkjennelse fra sjefen kan bety mer enn du tror

Resultater i dansk undersøkelse tyder på at anerkjennelse fra lederen kan bidra til å redusere langtidssykefravær.

Halv milliard til forskning på miljøvennlig energi

Norges forskningsråd gir 483 millioner kroner i støtte til 55 nye forskningsprosjekter.

Ny forskningsgigant ønskes velkommen av Forskningsrådet

– Det har vært behov for en strukturendring i instituttsektoren, sier Arvid Hallén, leder i Forskningsrådet.

Kjønnsbalanse i akademia– Kvinner er unge og lovende, menn har pondus

Mannsdominansen på toppen i akademia ble pekt ut som en potensiell hindring mot kvinners karrieremessige avansement.

Sør og Vest går sammen om ny forskningsgigant

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning.

Voldelig ekstremisme– Spisse budskap kan ødelegge mer enn å forebygge

– Gi de unge håp, var konklusjonen til forskerne fra KS og By- og regionforskningsinstituttet NIBR da de torsdag la frem en rapport om hvordan kommuner kan forebygge voldelig ekstremisme.

ForskningNær en milliard til unge forskertalenter i 2016

Forskningsrådet gir i disse dager 943 millioner kroner til det Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til unge, talentfulle forskere. Prosjektene skal starte opp i 2017.

Misliker du å drive med nettverksbygging?

Du er ikke alene. Forskere fra Insead deler nettverksbyggere inn i tre grupper: spillere, de moderate og puritanerne.

Arktis har aldri hatt mindre november-is

Utstrekningen av havisen i Arktis i november var på det laveste som er målt noensinne for den måneden. I Barentshavet krympet havisen på en tid av året den vanligvis vokser.

Ikke makt nok til å få gjort det du vil?

IMD-professor Cyril Bouquet peker på tre kilder til makt.

Mer helse for forskningspengene

Helseforskningen får sin egen kjernejournal. Det vil gi bedre oversikt over forskningsinnsatsen og en smartere bruk av offentlige forskningspenger.

IslamKonflikt og terror er elefanten i undervisningsrommet

Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion.

Korsnekt i NRKBråkmakere hisser fremdeles opp til konflikt på sosiale medier

Forskere har sett på måten konflikten om å bære kors i det offentlige rom fremdeles skaper høy temperatur i Facebook-grupper, flere år etter at debatten raste over hele Norge.

Bra for helsa å jobbe i eldre år

Å jobbe kan skape mening, gjøre at man får struktur på tida, gi status og identitet.

IKT-sikkerhetOpplæring skaper mer irritasjon enn læring

Mennesker ikke bare har ulik kunnskap om IT-risiko, men også ulik lyst til å følge regler for IT-sikkerhet, viser britisk studie.

Store sosiale helseforskjeller i Norge

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land.

Slik kan du få kontroll over digitaliseringen

Norske toppledere er passive tilskuere til den raske digitaliseringsprosessen som skjer i dag, viser forskning fra flere land.

Fremgang for norsk forskning

Forskningsrådets årlige indikatorrapport viser at den beste forskningen foregår ved sykehusene.

Teknologiske gjennombrudd som aldri ser dagens lys

Forskning fra NTNU og University of Colorado som viser hvordan universiteter gir fra seg kontrollen over gjennombrudd til kommersielle aktører ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Biotechnology.

Omstilling: Det er i gjennomføringen de fleste feiler

Du kan planlegge herfra til evigheten, det vil alltid oppstå uforutsette hendelser i en omstilling. Det er i gjennom­føringen de fleste feiler, fastslår NHH-professor Inger Stensaker og Anne Cathrin Haueng fra Deloitte. De to har fulgt bedrifter gjennom store omstillingsprosesser.

Forskningsjuks ved Universitetet i Oslo

Mange er kjent med forskningsjuks, og de fleste aner ikke om egen avdeling har retningslinjer for vitenskapelig redelighet, viser en ny undersøkelse blant doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fantasifull forskning: Vant pris for å leve som en geit

Thomas Thwaites – eller «geitemannen», som han også kalles – lagde sine egne spesialproteser som gjorde ham i stand til å leve i bratte fjellsider sammen med en flokk geiter. For det ble han hedret med Ig Nobel-prisen.

Overgrep mot forskning

Politiseringen og disiplineringen av fagfolk ruller videre. I misforstått forpliktelse for å tjene Bent Høie begår ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet overgrep mot forskningen, skriver redaktør Magne Lerø

Pensjonsutgifter ga forskningen negative resultater

Driftsinntektene øker for norske forskningsinstitutter. Men samlet driftsresultat går i 35 millioner i minus. Økte pensjonsutgifter får skylda.

Fordeler kontorplasser etter jobbpersonlighet

En ny studie viser at å plassere ulike ansatte sammen kan øke ytelsen.

Støy er en skjult kilde til konflikt på arbeidsplassen

Det viser en grundig undersøkelse om åpne kontorlandskap gjort av Plantronics og Oxford Economics.

Nedbrytbare garn skal hindre miljøskader på havet

Tapte fiskegarn – såkalte spøkelsesgarn – som fortsetter å fange fisk, er et omfattende miljø- og ressursproblem. Nå ser forskere på hvordan de kan introdusere garn som brytes ned av seg selv.

«Mer forskning og utvikling, men innovasjonen uteblir i næringslivet»

Veksten i næringslivets FoU-aktivitet i Norge er sterk i internasjonal sammenheng. Likevel ligger vi bak både Sverige og Finland.

Tiltak mot kronisk utsettelsesatferd ser ut til å virke

«Plass til både helse og hav i norsk forskning»

UiO-rektor Ole Petter Ottersen svarer på bekymringen rundt helsesektorens dominerende posisjon i norsk forskning.

Stiller seg bak EUs vedtak om åpen tilgang til forskning

Regjeringens utvalg kom i dag med sine anbefalinger.

Skal forske på lederskap i kommunene

Helse sluker norsk forskning

Helse er den soleklare vinneren når forskningspenger skal fordeles. – Helse blir for dominerende, sier BI-professor Torger Reve. Han mener fordelingen av midlene må styres bedre, for at også andre viktige områder som IKT, fornybar energi og havet kan nyte godt av satsingen på forskning.

Høyere utdanning som livbøye: – Vi trenger ikke lydige og logrende universiteter

Under HiOAs kunnskapskonferanse ba kunnskapssjefen i NAV utdanningsinstitusjonene om å bevege seg ut på dypt vann oftere. Men forskerne er allerede i ferd med å drukne.

Ni forskere får Kavliprisen for pionerinnsats

Vil eksportere norsk forskning og innovasjon

Forskningsrådet og Innovasjon Norge går sammen om å trappe opp innsatsen for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Vedtatt: All europeisk forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020

Mange har kjempet hardt for bedre tilgjengelighet til forskningsartikler, såkalt "Open Acces". Fredag kom det endelige gjennombruddet i EUs konkurranseråd.

– Delt lederskap avhenger av god kjemi

Fordelene ved en modell med delt lederskap kan raskt bli det som gjør at den ikke fungerer, mener ledelsesprofessor.

– Bruk av belønning er farlig

Når vi belønnes for noe, mister vi interessen for det, hevder gründer, forfatter og tidligere alpinttrener Jon Ivar Johansen.

Hver fjerde student faller fra

Norske universiteter og høgskoler har flere studerer enn noen gang tidligere, men bare fire av ti studenter fullfører til planlagt tid. Det kommer fram i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Forskningssjefen i nordens mest verdifulle selskap hyller grunnforskningen ved universitetene

Lei av at næringslivet får æren.

– Ledelse er makt

Men det er den intelligente makten, ikke autoritetsmakten, som bidrar til å få ting gjort, mener både leder og forsker.