Annonse

– Arbeidslivet er mer fleksibelt enn regjeringen trodde

Det skriver Dagens Næringsliv.

FAFO-rapporten, som publiseres onsdag, viser at arbeidsgivere har få problemer med å få på plass avtaler med ansatte om at de skal jobbe utenom arbeidsmiljølovens hovedbestemmelser om arbeidstid og hviletid.

– I lys av debatten som har vært, er vi litt overrasket over at det er så utbredt og over at våre funn indikerer at arbeidsgiverne ikke opplever store problemer med å inngå slike avtaler, sier FAFO-forsker Åsmund Arup Seip til avisen.

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser for hvor mye arbeidstakere kan jobbe per dag, og per uke, og om hvor lange hvilepauser de skal ha. Samtidig åpner loven for at arbeidsgiver og ansatte kan avtale lengre arbeidsdager og kortere hviletider enn lovens hovedregel. Store avvik må avtales med sentrale fagforeninger, mens mindre avvik kan avtales med den enkelte arbeidstaker eller med lokal tillitsvalgt.

I en spørreundersøkelse forskerne i FAFO har gjennomført, svarer 90 prosent av store virksomheter og 95 prosent av små virksomheter at de ikke opplever problemer med å få til avtaler med de ansatte.

– Vi konkluderer med at det at arbeidsgiver kan avtale med fagforeningen lokalt, kan være en effektiv måte å balansere flere hensyn på. De er jevnbyrdige aktører som kan sikre stor grad av fleksibilitet lokalt. Vi ser at det er stor variasjon av ordninger, og et statlig tilsyn ville trolig i mindre grad kunne ta hensyn til lokale forhold. Så kan det være at fleksibiliteten koster noe mer enn arbeidsgiverne ønsker, men det er ikke vårt inntrykk at det er veldig vanskelig, sier Seip til Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse