Annonse
Foto: Alphaspirit | Dreamstime.com

Tenk kreativt om fremtiden

Både ledere og innovatører jobber med det som skal skje i fremtiden. For den som vil tenke kreativt om fremtiden på en god måte, kommer senior konsulentne Alan Iny og Luc de Brabandere i Boston Consulting Group (BCG) i en artikkel på hjemmesiden til selskapet med tre tips.

  • Forstå hvordan folk tenker
    Det er kjent fra adferdsforskningen at vi mennesker har en innebygd skepsis til ideer og konsepter som bryter med ideer vi har trodd på tidligere. Denne typer beslutningsfeller kan sabotere kapasiteten for nytenkning. Forsøk å frigjøre måten du tenker på gjennom å notere deg hvordan beslutningsfeller holder deg tilbake fra å tenke mer kreativt.
  • Utvikl nye mentale modeller. Undersøk og still spørsmål ved organisasjonens fundamentale tankemåter og antagelser
    Boston Consulting Group kommer med eksempler på spørsmål som handler om de nåværende behovene i organisasjonen. Dette er noe av det de skriver: Gjør noen undersøkelser. Finn ut hvilke antagelser som ligger bak daglige aktiviteter. Hvilke «regler» opererer dere etter i hverdagen? Hvilke kjerneverdier tas for gitt? På hvilke områder bruker organisasjonen for mye og for lite ressurser? Hva hadde verden gått glipp av hvis organisasjonen deres ikke hadde eksistert? Å kartlegge nåværende situasjon kan åpne nye veier for kreativ tenkning, mener konsulentene.
  • Tenk kreativt om fremtiden gjennom «prospektiv tenkning». Vurder nøkkeltrender og nye ideer som kan rokke ved det etablerte i bransjen
    Ordet «prospektiv» betyr det som er ventet/det en tror vil komme. Konsulentene anbefaler å tenke ekspansivt og langsiktig for å åpne opp for alle muligheter. Ta her hensyn til ting som skjer både utenfor og innenfor organisasjonsgrensene. Det kan eksempelvis være nyttig å se på megatrendene i samfunnet. Er det noen økonomiske, politiske, miljømessige eller kanskje tekniske trender som kan påvirke bransjen, konkurransesituasjonen og livet ditt for øvrig? Skriv en liste over ting du tror vil utspille seg de neste fem til ti årene, vurder ulike strategiske måter å møte det på. Gå bredt ut. Etterpå kan du raffinere listen. Hva tror dere blir det viktigste for deres organisasjon?

Å tenke nytt om fremtiden, handler om data og trender, men like viktig er det å skape en atmosfære av tvil, slik det beskrives i punkt 1 og 2, skriver BCG. Da gjør deg i stand til å se på data på nye måter – noe som igjen kan gjøre deg bedre rustet for en usikker fremtid.

Annonse
Annonse