Annonse
Foto: Mark Warner  

La Uber være i fred!

I en kronikk i Financial Times, skrevet av Alex Chisholm som er sjefen i Storbritannias svar på konkurransetilsynet, men med noen utvidede fullmakter, Competition and Markets Authority, går det frem at han i hvert fall ikke har tenkt å stoppe Ubers fremmarsj. I stedet angriper han forslagene til nye lokale regler for drosjer som hvis innført, vil medføre at Uber ikke kan operere i London. 

I sitt svar til myndighetsorganet Transport of London som står bak det lokale regelforslaget forklarer han hvordan mange av reglene vil hindre effektiv konkurranse og utbredelsen av en ny tjeneste som vil komme en rekke passasjerer til gode gjennom lavere priser, kortere køer og raskere responstid. 

Og slik han fremstiller Transport of Londons lovforslag fremgår det tydelig at reglene er blitt til med ett mål for øye, nemlig å stoppe Uber. Ifølge lovforslaget skal det ikke lenger være mulig å få en oversikt over tilgjengelige biler på smarttelefoner, en fast pris må gis før alle turer og passasjerer må vente i minst fem minutter før de kan plukkes opp - selv om det står en bil klar til å kjøre. 

Chisholm mener de teknologiske nyvinningene i form av satellitt-navigasjon, kontantløse betalingssystemer og ratingplattformer har potensial til å skape en så mye bedre drosjenæring, med mindre trafikkproblemer som en velkommen ekstra gevinst, at behovet for reguleringer faller bort.

- Det er slik innovasjon leder til fremskritt. Vi tjener ikke samfunnet om vi setter på bremsene nå, avslutter han kronikken.

Annonse
Annonse