Annonse
Foto: Σπύρος Βάθης

Vil beholde forhandlingsforbudet

Næringsminister Monica Mælands ønske om å forenkle regelverket for anbud og anskaffelser møter motbør. Det er særlig forslaget om å oppheve det såkalte forhandlingsforbudet som skaper bråk.

Med dagens regler er det ikke tillatt å forhandle om en kontrakts utforming mens anbudsrunden pågår. Budet som leveres inn, er hva som skal leveres. Med nye regler åpnes det for at innkjøper kan be leverandørene om å flikke på tilbudet sitt før anbudsrunden er ferdig. Se blant annet våre saker om temaet her og her.

– Det er bred enighet om at anskaffelsesregelverket bør forenkles, men i dette tilfellet bryter virkemiddelet med næringsministerens målsetninger, sier Johannesen i en kronikk i DN. 

Han tror en opphevelse av det såkalte forhandlingsforbudet vil gi innkjøperne økt fleksibilitet, men at fleksibiliteten vil føre til dramatisk svekket forutsigbarhet for leverandørene.

Johannesen frykter at det vil kunne medføre at færre vil delta i anbudsrunder. Grunnen er at offentlige oppdragsgivere i større grad kan komme til å velge ulike gjennomføringsmåter for sine innkjøp, og det vil bli krevende for aktørene å sette seg inn i alle de forskjellige metodene.

Han frykter også at det kan øke faren for korrupsjon.

– For å redusere unødvendige avvisninger av tilbud bør det snarest innføres bestemmelser som gir utvidet rett til å avklare feil i tilbudet og ettersende eventuelt uteglemt dokumentasjon, sier han.

 

Annonse
Annonse