Annonse
Styreleder Brandtzæg mener kutt på fem prosent i administrasjonen ved NTNU er et absolutt minimum.
Styreleder Brandtzæg mener kutt på fem prosent i administrasjonen ved NTNU er et absolutt minimum. Foto: NTB scanpix

Uenighet om kutt ved NTNU

Det var Universitetsavisa (UA) som først omtalte saken.

Mandag 15. februar ble det avholdt debatt angående de nært forestående kuttene som skal gjennomføres i sammenheng med den administrative omorganiseringen ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Der ble en plan om å kutte fem prosent på kort sikt, og ytterligere fem prosent i løpet av de tre kommende åra, lagt fram.

Ifølge UA ble det tydelig at eksterne og interne styrerepresentanter ved universitetet har svært ulike oppfatninger av hvor og hvordan kuttene bør og vil ramme. De interne representantene ga uttrykk for at kravene er for omfattende i en allerede presset administrasjon, mens eksterne representanter mener fem prosent er absolutt minimum når man nå skal kutte.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby la under presentasjonen vekt på at dette er en del av regjeringens avbyråkratiseringsprosjekt, og at "effektivisering er et tydelig element."

Tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag har tidligere gått hardt ut mot planene, som de omtaler som "en sparereform" fremfor en omorganisering.

Noen styrerepresentanter mente det er feil å tallfeste kutt uten å vise til konkrete følger av disse tallene. Administrerende direltør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sa: 

– Må vi nødvendigvis låse dette til tall? Det bør i alle fall foreligge noen konsekvenser av disse tallene. Det er også for lite her om hvordan vi underbygger primærvirksomheten. Det går an å ha en litt mer dynamisk tilnærming til støttefunksjonene enn dette.

Han mente likevel at det er umulig å fprtsette som før når en av Norges største fusjonsprosesser gjennomføres.

Styreleder ved NTNU, Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg, mente fem prosent er langt fra tilstrekkelige kutt. Han sammenliknet driften med sin egen bedrift, som ved en anledning kuttet 30 prosent av administrasjonskostnadene, før de kort tid senere gjorde ytterligere kutt.

Andre eksterne styrerepresentanter mente også at fem prosent kutt var svært forsiktig.

Det endelige forslaget til administrativ modell for NTNU kommer sommeren 2016. 

Annonse
Annonse