Annonse
Illustrasjonsfoto fra «Alt Right»-protester i Charlottesville i august. Foto: NTB scanpix

Alt-Right​Trusselen fra «Den alternative høyresiden»

Noralv Veggeland er professor i offentlig politikk ved Høyskolen i Innlandet, Lillehammer. Les alle hans innlegg her.

SYNSPUNKT

«Alternative Right» (Den alternative høyresiden) i USA og delvis Canada og Europa, normalt referert til som «Alt-Right», bygger på et sett av ideologier fra ytterste høyrefløy. Alt-Right støttes av store grupper og individer som mener og tror at hvit identitet og makt i dag angripes fra mange hold og er alvorlig truet.

Angrepet ledes av multikulturelle og sosiale grupper, samt innvandringsliberalere, som undergraver hvit nasjonalisme – det vil si de hvite menneskers globale og nasjonale overherredømme og sivilisasjon.

I forbindelse med dette skrev Associate Press at Alt-Right preges av referanser til rasisme, hvit overherredømme og nynazisme, og fikk en særlig stor oppmerksomhet før og etter presidentvalget i USA i 2016.

Den kontroversielle høyreekstreme demonstrasjonen, med terror og drap i Charlottesville, Virginia USA, for noen uker siden, har sin rot i Alt-Right. Det begynte med en demonstrasjon mot rivning av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee fra den amerikanske borgerkrigen, og for hans kamp for slaveri og hvit overherredømme. Antirasistgrupper mobiliserte motdemonstrasjoner. President Donald Trump viste sitt reaksjonære konservative grunnsyn ved indirekte å gi de høyreekstreme sin støtte i sine tilsynelatende tvetydige uttalelser etterpå.

Dagens angrep på hvit nasjonalisme må slås tilbake, er Alt-Rights budskap. Det må skje ved å kjempe for, på alle nivå og i alle media, den grunnleggende verdien av ortodoks konservatisme, kristenhet, hvit ethno-nasjonalisme og raserenhet. Alt-Right avviser derfor all likhetstenkning og universalisme. Innvandring og flyktningestrømmer som bringer med seg andre hudfarger og andre religiøse trosoppfatninger, særlig islam, må stoppes ved de nasjonale grensene.

I Norge er det etter min oppfatning berettiget å si at innvandringsministeren, Frps Sylvi Listhaug, er den politikeren som ligger nærmest opptil Alt-Right i sin politiske retorikk og ideologi.

Er Norge, som et satellittland til USA, smittet av ytterste høyrepolitikk av Alt-Right typen?

Alternative Right er et begrep gjort kjent i 2008 av Richard Bertrand Spencer som leder den hvite nasjonalistiske tenketanken «National Policy Institute». Ved dette instituttet beskrives høyreekstreme idealer med fokus på «hvit identitet» og bevaring av den «vesterlandske sivilisasjonen».

Det var i 2010 Spencer, som kom fra tjenesten som redaktør av «The American Conservative and Taki’s Magazine», lanserte bloggen «Alternative Right». Den alternative høyresiden i USA består av folk online og i politikken som identifiserer seg som høyresidetilhengere, men som i tillegg definerer seg selv i opposisjon til den tradisjonelle høyresiden – på linje med bevegelsen «Tea Party», med dyp avstand til alminnelig høyrepolitikk som de betrakter som for liberal og med fokus på feil saker.

Ideologien kan variere mye, men generelt sagt inkluderer den overbevisning om verdien av nyliberalismens doktriner om marked og frihet, innvandringsstopp, rasisme, skepsis til det representative demokratiet og universelle menneskerettigheter, antifeminisme og multikulturellisme.

Men det finnes også mer moderate utgaver av Alt-Right – særlig i Europa som ikke omfatter alle disse indikatorene, ja, kanskje ingen av dem. Men det holdes fast på hvit nasjonalisme og mistenkeliggjøring av flyktningers reelle motiver. Er det ikke egentlig vestlig velferd og rikdom de i virkeligheten de søker i Vest, og ikke flukt fra krig og undertrykking?

Det er ikke slik at ærehilsener ved høytideligheter og markeringer, heller ikke ved opptredener til Donald Trump, blir fylt opp med nasjonalistiske stereotypier som nazihilsninger og andre symboler. I stedet normaliseres hvit identitet og makt, hvit nasjonalisme, som innslag i utdannelses- og kulturelle institusjoner, i lovgivningen og i felles politisk retorikk. Dette produserer ikke direkte stormtropper av den væpnede typen vi kjenner fra en mørk europeisk historie, men normaliserer, uten å stille spørsmål, Alt-Rights reaksjonære doktriner. Ifølge Naomi Klein i boken «NO is not Enough» er Trump og hans støttespillere en katastrofe som ikke bør oppfattes som et særtilfelle, men som en kulminering av dype strømninger i det amerikanske samfunnet. USA har for lenge vært et globalt imperium sammen med sine satellittland, men et imperium som nå trues i en multi-polar verden. Det skaper frykt og en reaksjon som Alt-Right representerer.

Er Norge, som et satellittland til USA, smittet av ytterste høyrepolitikk av Alt-Right typen med sin reaksjonære konservatisme og hvite nasjonalisme? De eksisterende politiske partiene slipper unna en slik merkelapp, også Høyre, men Fremskrittspartiet er for lengst fanget inn i noen av de mørke amerikanske strømningene.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse