Annonse
FNs bærekraftsmål. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann.
Synspunkt

Bærekraftig teknologiutvikling

Heidi Arnesen Austlid er administrerende direktør i IKT Norge, og fast bidragsyter i våre Synspunkt-spalter. Les alle hennes innlegg her.

SYNSPUNKT: Norge har, sammen med verdenssamfunnet, forpliktet seg til FNs 17 bærekraftmål. Disse målene gir grunnlag for en global dugnad, og nettopp teknologinæringene vil være avgjørende for å realisere disse.

Og norske digitale næringer kan og vil bidra. Vi kan være med å skape en grønnere klode, redde flere liv, få hjelpen raskere frem, skape transparente samfunn og bidra til økt grad av velfungerende demokratisering. Vi kan bidra til at de 30 millioner barna som er på flukt kan få grunnleggende kunnskaper selv om de ikke har et klasserom å gå til. Og vi kan lære bort kunsten å kode, slik at unger i hele verden kan skape seg en framtid.

Global dugnad

Allerede i dag bidrar digitale næringer. Det norske selskapet Diwala bruker blockchainteknologi for å dokumentere identiteten og kunnskapen til folk i flyktningleirer. Det blir til et register som viser hvem som kan hva - og danner fundamentet for å kjøpe og selge tjenester også for folk som befinner seg i en av livets vanskeligste situasjoner. Telenor bruker data for å identifisere smitte som igjen kan redusere spredning og sykdomsutvikling. Norske Gelato jobber mot målet om at kunder skal minske sin globale produksjon av trykksaker med 50 prosent og transport for trykksaker med 90 prosent.

Å ta samfunns­ansvar er god business

Det gir stor reduksjon i avfall og CO2 utslipp men også reduserte kostnader. I fjor samlet returselskapene inn 143.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall. 83 prosent av det såkalte EE-avfallet ble omgjort til verdifulle råvarer. Nordmenn gjør en kjempeinnsats med å levere EE-avfall hvert år. Innsatsen hindrer forurensing av naturen, reduserer ressursbruken og har også stor økonomisk verdi fordi råvarene selges og brukes på nytt. Dette er noen eksempler på at det allerede er mange som jobber aktivt i en global dugnad.

Teknologi er altså en mulig-gjører for å nå bærekraftmålene, eller som utviklingsminister Nikolai Astrup sa det da han besøkte IKT-Norges årskonferanse tidligere denne uken; «Av de 17 bærekraftmålene som verdenssamfunnet har blitt enige om kan sannsynligvis ingen av dem nås uten en bred satsing på teknologi.»

Butikk i etikk

Samtidig ligger det gode forretningsmuligheter i bærekraftmålene. IKT-Norges medlemsundersøkelse viser at vi både kan og vil bidra. De aller fleste, 80 prosent, har hørt om FNs bærekraftmål, og nesten halvparten jobber strategisk med dem. De jobber med løsninger som gir smartere byer, bedre utdanning, tryggere helse, og en renere klode. Ikke bare fordi det gir godt omdømme – å ta samfunnsansvar er også god business. Gjort på den riktige måten, hvor samfunnsansvar kobles mot forretningsutvikling, er det altså god butikk i etikk.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse