Annonse

DIGITAL21 og energiselskapene

Energiselskapene forretningsmodell og logikk er basert på fem gjensidig avhengige faktorer:

  1. Tilgang på nye olje og gassfelter som

  2. kan utvinnes på en effektiv måte for 

  3. å selge produktene i 

  4. et internasjonalt marked hvor 

  5. prisen er definert. 

I jakten på nye energikilder er energiselskapene avhengig av tilgang på nye leteområder. Uten dette stopper veksten. I Norge er det bekymringer knyttet til tildeling av nye felter etter 2020. I tillegg har selskapene liten eller ingen påvirkningsevne på prisene - noe som gjør at volum, utvinnings- og driftskostnader er ledernes viktigste verktøy for å skape lønnsomhet, utbytte til eiere og avkastning for investorer.

Mens dette historisk har fungert godt og gitt oss en bemerkelsesverdig høy verdiskaping for samfunnet, er næringen i dag under økende angrep fra miljøkrefter som presser frem endringer i forbrukeres holdninger til og kjøp av fossilbrensel og plastrelaterte produkter. Nå begynner investorene å røre på seg.

Energiselskapene er fortrengt fra toppen av listen over verdens mest verdifulle selskaper. EXXON var pr mai 2018 det tiende mest verdifulle børsnoterte selskapet i verden forbigått av blant annet Google, Apple, Facebook, og Amazon (GAFA-selskapene). På listen over de ti mest verdifulle Amerikanske oppstartsbedriftene i 2017, finner vi bare ett produksjonsselskap - SpaceX. Dette er noe investorene merker seg.

Felles for de mest verdifulle selskapene er at de 1) er forbrukerorienterte, 2) er digitale, og 3) i stor grad plattformbaserte - det vil si at de med teknologi direkte kobler brukere eller kjøpere og selgere med hverandre. Tenk Uber og Airbnb. De økonomiske resultatene taler for seg selv - noe langsiktige eiere merker seg. La meg gi ett eksempel.

Apple, Facebook, og Google hadde i 2014 omtrent den samme omsetning som bilprodusentene Chrysler, Ford, og GM hadde i 1990. Den store forskjellen var at teknologiselskapene gjorde det med 1/10-del antall ansatte og til en børsverdi som var 40 ganger høyere.  Dette mener jeg energiselskapene må ta lærdom av i innovasjonen av sin egen forretningsmodell.

Mens en økende del av næringslivet snakker om innovasjoner rettet mot sluttkundene, digitalisering, kunstig intelligens, og bruk av data fra sensorer i ulike produkter som snakker sammen via internettet, er dette fremmed musikk i energibransjen – så langt! 

Jeg mener at digitale forretningsmodeller mot konsumentmarkedet vil være en spennende og supplerende utviklingsretning for økt firmaverdi for energi- og produksjonsselskapene. At General Electric etter mer enn 100 år ble tatt ut av børsindeksen Dow Jones i år, sier noe om at produksjonsselskapene taper terreng til andre virksomheter og investorer.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse