Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo.
Kommentar

Teknologisamfunnet krever kunnskap om samfunnet

Tanja Storsul er direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun blogger om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk. Les flere av hennes innlegg her

SYNSPUNKT: Facebook er et eksempel på teknologiutvikling med stor samfunnsbetydning. Avanserte algoritmer styrer hva slags informasjon vi får, hvilke nettverk vi er del av, og hvilket verdensbilde som presenteres for oss. I senere tid har vi sett hvordan dette også brukes til manipulasjon. Dette viser hvordan fenomener som Facebook ikke bare er teknologiske, men griper inn i samfunn og kultur.

For å forstå hva som skjer, og for å kunne påvirke utviklinga i ønsket retning, trenger vi kunnskap om hvordan slik teknologi brukes, om hva det innebærer for samfunnsutvikling og demokratisk debatt. Vi trenger større innsikt i forretningsmodellene som ligger bak og hvordan de endrer spillereglene i medielandsskapet. Vi trenger å skjønne hvordan kulturen er i endring, og så videre, og så videre. Forskning på hvordan teknologi samspiller med mennesker, samfunn og kultur er avgjørende for at vi skal utvikle god teknologi, bruke teknologien godt – og forstå det samfunnet vi lever i.

Et samfunnsområde der vi trenger hjelp av teknologiutvikling er på klimaområdet. Det haster å redusere klimautslippene, og ny teknologi kan hjelpe oss til å både redusere og fange utslipp, og til å utvikle nye fornybare næringer som erstatter forurensende næringer. Dette er viktig. Men heller ikke her er det nok med teknologi aleine. Hvis vi skal få folk med på endringene trenger vi å forstå folks holdninger og atferd. Skal vi lykkes med omstilling i næringslivet uten at det går ut over sysselsetting må vi forstå dynamikken i arbeidsmarkedet og hvordan insentiver virker. Vi trenger mer innsikt i hva omstillingene kan bety for velferdsnivået – og hva som påvirker dette.

Sjansen for å skape et monster er vesentlig større dersom teknologiutvikling ikke følges av kunnskap om samfunnet

Teknologi er viktig. På mange områder er teknologiutvikling avgjørende for at vi skal nå viktige samfunnsmål. Derfor er det viktig at det satses solid på forskning på teknologi. Men – denne satsinga må ikke være endimensjonal. Behovet for kunnskap om mennesker og samfunn øker i det høyteknologiske samfunnet.

Det betyr at to grep er særlig viktige når regjeringa nå reviderer Langtidsplanen for forskning.

Det ene er at Langtidsplanen må legge større vekt på de store samfunnsmessige og kulturelle endringsprosessene vi står ovenfor – der teknologi er en av flere faktorer. Dette gjelder for eksempel endringer i offentlighet og demokrati, endringer i tillitsforhold i samfunnet, globalisering og migrasjon. Dette er endringer som setter våre samfunn på prøve og der forskningsbasert kunnskap vil ha stor betydning. Dette bør prioriteres som et eget satsingsområde i Langtidsplanen

Det andre er at Langtidsplanens teknologisatsinger må være reelt tverrfaglige. De må ikke bare handle om teknologiutvikling, men også om hvordan teknologien samspiller med mennesker, kultur og samfunn.

Sjansen for å skape et monster er vesentlig større dersom teknologiutvikling ikke følges av kunnskap om samfunnet.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Prøv Dagens Perspektiv for kun 20,- første måned.

 


Nyhetsbrev

Dagens Perspektiv rett i innboksen hver formiddag? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

* indicates required
Hvilket nyhetsbrev vil du motta?

Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Prøv Dagens Perspektiv for kun 20,- første måned.

 


Nyhetsbrev

Dagens Perspektiv rett i innboksen hver formiddag? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

* indicates required
Hvilket nyhetsbrev vil du motta?

Annonse