Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: ‎Olav Mellingsæter / DNB
Kommentar

Vipps som innovasjon

Tor Wallin Andreassen er professor og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole.

SYNSPUNKT: En norsk gründer fremsnakker Vipps når han skriver i Aftenposten 8. februar: «Er det én tydelig innovasjon vi har sett den senere tiden, så er det Vipps.»

Inntrykket som lett dannes er at Vipps er det største som har skjedd siden ferdig oppskåret brød! La oss se litt på Vipps som innovasjon. Men først slitt historie:

I 2015 var Danske Banks betalingsløsning – MobilePay – den dominerende i Danmark og på vei til Norge. Rett før slo DNB til og lanserte, foran nesen på Danske Banks norske ledelse, en egen ganske uferdig løsning – Vipps.  Timingen kunne ikke vært bedre og markedet responderte ved å ta den i bruk. Som en gressbrann i medvind trakk den til seg nye brukere fra andre banker. I dag er det ca 2,7 millioner mennesker som har lastet ned appen på sin mobiltelefon. I dag er Vipps et eget selskap med de fleste, om ikke alle, norsk bankaktører bak seg.

Åpenbart har mange brukere integrert Vipps inn i sine liv fordi appen løser en oppgave – betalingsoppgjør mellom private mennesker – på en enkel måte. Dersom vi bruker Clayton Christensens rammeverk i «Job to be done», kan vi stille følgende spørsmål for å bedre forstå hva Vipps gjør for folk: «Når en bruker engasjerer Vipps til å gjøre en jobb for seg, hvilken jobb ønsker hun gjort?»

Hva gjør Vipps?

Åpenbart er betalingsoppgjør en jobb. At den kan gjøres på en enkel måte via smarttelefonen og et telefonnummer, gjør den enkel å bruke. At den er gratis er en bonus. Men er Vipps det største som har skjedd siden ferdigoppskåret brød? Jeg skal la brukerne svare på det, men Vipps kan deles i to funksjoner:

  1. Informasjon om et betalingsoppgjør

  2. Faktisk betalingsoppgjør

I første omgang er Vipps en beskjed, en tekstmelding, som sendes fra en mobil til en annen mobil med DNB som formidlingssentral. I det øyeblikket en bruker trykker "send" på pengeoverføringen, generes det en beskjed til mottaker om at beløpet er sendt. For mottaker er dette kanskje den primære jobben hun ønsker gjort: kunnskap om at pengene er på vei. I trygghet om dette kan hun nå bevege seg videre i livet.

Men beskjed om at pengene er på vei er ikke ensbetydende med at pengene er disponibelt på mottakers konto. Selve betalingsoppgjøret følger fremdeles den gamle oppgjørsformen hvor en kundes konto i for eksempel Handelsbanken må trekkes for et beløp, for eksempel 100 kroner, og en annen konto i Danske Bank godskrives med det samme beløpet. Selve kontoføringen skjer fremdeles i Norges Bank.

En annen måte å gjøre den samme jobben på er via nettbank på PC, nettbrett eller smarttelefon. Eneste forskjell er at mottaker med nettbank får kunnskap om at beløpet er mottatt når hun ser beløpet på kontoen. Beløpet, kroner 100, er med andre ord rentebærende på samme tidspunkt om hun bruker nettbank eller Vipps. For en økonom er det hurtig tilgang til beløpet og renteberegning som er jobben hun ønsker gjort. For en vanlig bruker er det kanskje informasjon om at beløpet er på vei som er den jobben hun ønsker gjort.

Det genuine med Vipps-innovasjonen er derfor ikke betalingsoppgjøret, som er like raskt eller sakte som dagens nettbank-løsning, men den hurtige informasjonen om at pengene er på vei. Men er denne tekstmeldingen, denne fasadepyntingen av et betalingsoppgjør, som ikke er spesiell teknologiavansert, er det en innovasjon? Selvfølgelig er den det!

Svaret er at alt som tilfører kundene økt kundeverdi, er en innovasjon. Denne konklusjonen er uavhengig av om gründere, ansatte, ledere, eller IT-folk mener at løsningen er «teknologi lett». Det sentrale er at kundene opplever at den gjør en gammel jobb enklere og billigere – ikke nødvendigvis raskere!

Men fordi all verdiopplevelse er subjektiv er det noen som mener at Vipps er den mest tydelige innovasjonen vi har hatt i den senere tid. Andre vil knapt nok reflektere over den. Men Vipps er ikke en radikal eller disruptiv innovasjon fordi den

  1. Ikke er dårlige enn nåværende løsning

  2. Den er ikke billigere enn nåværende løsning

  3. Den trekker ikke inn helt nye kunder

Så hva er Vipps? Jeg mener at Vipps er en forbedringsinnovasjon (på jakt etter en forretningsmodell) fordi den løser en enkel ikke-dominerende jobb for kundene på en litt bedre måte enn den gamle.

2,7 millioner brukere er beviset på at dette er tilstrekkelig for å bli adoptert.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse